Ozbrojené složky

View this page in: English

Od počátku devadesátých let procházela oblast národní i mezinárodní bezpečnosti dramatickým vývojem. Změna charakteru problémů obrany urychlila přechod od rozsáhlého arsenálu klasických zbraní k novým technicky náročným zbrojním systémům. Ve stejném období vzrostla potřeba sdílení bezpečnostního rizika, jejímž následkem bylo urychlení rozvoje strategických obranných aliancí.
Nové trendy v oblasti ozbrojených sil vyzdvihují potřebu přizpůsobení se flexibilnějším mobilním systémům, rostoucí význam logistiky a snahu o využívání levnějších, nespecializovaných, tzv. COTS (Commercial, Off the Shelf), technologií.


Mezi standardní služby, které poskytujeme klientům v oblasti veřejné sféry, patří:

Kromě toho máme v oblasti bezpečnosti a obrany specifické zkušenosti s:

  ozbrojené složky

Jak jsme pomohli klientům

  • přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry