Zefektivnění veřejné správy - Smart administration

View this page in: English

Občané požadují efektivnější veřejnou správu. Zástupci vlády si tento požadavek uvědomují a dne 11.července 2007 na svém zasedání schválili strategii „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Smart Administration“. Projekty na zefektivnění veřejné správy (snížení byrokracie, elektronizace procesů apod.) mohou v následujících letech být financované z evropských peněz. 
Zkušený tým odborníků PwC na veřejnou správu vám pomůže při zdolávání výzev zavádění programu Smart administration.
 


Aktuální výzvy

 • Potřebuji zajistit větší transparentnost při poskytování veřejných služeb.
 • Potřebuji pomoc s nastavením projektů a následným řízením zavádění e-governmentu.
 • Potřebuji změřit, jak si vedou jednotlivá ministerstva/ úřady/odbory/oddělení.
 • Potřebuji zjistit, která část instituce má největší prostor pro vylepšení.
 • Potřebuji identifikovat slabiny a přednosti dané instituce a číselně je vyjádřit.
 • Potřebuji zavést systém průběžného hodnocení.
 • Potřebuji pomoci s řízením kvality ve veřejné správě (CAF).
 • Potřebuji správně a efektivně řídit změnu.
 • Potřebuji provést audit výkonnosti a systémový audit.
 • Potřebuji restrukturalizovat vybranou instituci.
 • Potřebuji navrhnout změnu pro instituci, případně její vybrané části.

Jak jsme pomohli klientům

 • S Úřadem vlády České republiky jsme spolupracovali na zavedení systému řízení realizace programu vlády ČR a provozu kanceláře řízení programu.
 • Pro Ministerstvo financí ČR jsme popsali a zhodnotili aktuální stav Ústředního daňového a finančního ředitelství a územních finančních orgánů a doporučili jsme další kroky ke zlepšení.
 • Pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR jsme připravili metodiky "Pravidla pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na projekty realizované v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.
 • Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jsme posoudili a navrhli optimalizaci systému poskytování rozvojové pomoci.
 • Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jsme vytvořili návrh optimalizované organizační struktury odboru řízení pomoci z ESF.
 • Pro Senát České republiky jsme provedli procesní a organizační audit.
 • Pro Ministerstvo financí Slovenské republiky jsme navrhli zefektivnění správy veřejných financí - Posilování monitorovacích a hodnotících systémů veřejných výdajů.