Strategie ve veřejné správě

View this page in: English

Centrum sdílených služeb spočívá v centralizaci zdrojů organizace, které původně vykonávaly podobné aktivity v různých částech organizace, za účelem poskytování těchto služeb mnoha partnerům v organizaci s nižšími náklady, ve vyšší kvalitě a s cílem uspokojit jejich potřeby tak, jako by se jednalo o externí zákazníky.
 


Aktuální výzvy

 • Potřebuji poradit při definování strategie úřadu.
 • Potřebuji poradit, jak dosáhnout optimální kombinaci ve výkonnosti, kvality a nákladech poskytované veřejné služby.
 • Potřebuji poradit, zda je možné zefektivnit činnosti instituce za pomoci outsourcingu části činností nebo vytvořením centra sdílených služeb.
 • Potřebuji identifikovat nejdůležitější interní (silné a slabé stránky) a externí faktory (příležitosti a hrozby) pro dosažení stanoveného cíle.
 • Potřebuji poradit, jak snížit náklady, aniž by se snížila kvalita poskytovaných služeb.
 • Potřebuji zavést metodu Balanced Scorecard (BSC) k hodnocení efektivity organizace.
 • Potřebuji nastavit indikátory rozvoje tak, aby tvořily stabilní rozhodovací základnu pro procesy na všech úrovních řízení.
 • Každá moje podřízená instituce vykonává provozní činnosti jiným způsobem a potřebuji zajistit kontrolu a dohled nad těmito činnostmi.

Jak jsme pomohli klientům

 • V Estonsku jsme pomohli vytvořit centrální agenturu pro implementaci strukturálních fondů EU.
 • V Kanadě jsme pro Ontario Shared Services provedli kompletní analýzu všech procesů v rámci uvedených oblastí včetně interních pravidel, uskutečnili srovnávací analýzu procesů s obdobnými organizacemi a vytvořili analýzu organizační struktury a lidských zdrojů. V návaznosti na provedené analýzy byl vytvořen dlouhodobý plán na zavedení SSC zahrnující změny v oblasti řízení, legislativy, interních předpisů, interních procesů, technologií a organizace včetně časového harmonogramu.
 • V Severním  Irsku jsme pro Central Procurement Directorate vypracovali analýzu procesů na úrovni ústředních orgánů veřejné správy v Severním Irsku a identifikovali možnosti pro zavedení SSC. Na základě výsledků analýz bylo vytvořeno SSC v oblasti zadávání veřejných zakázek Hlavním výstupem bylo nastavení organizační struktury včetně definování rolí a odpovědností a technického zabezpečení pro fungování SSC.