Řízení rizik

View this page in: English

Pomáháme klientům identifikovat rizika, porozumět jim, a řídit je, tak aby byl zajištěn vyvážený poměr mezi riziky a příležitostmi.

Poradíme vám při návrhu a implementaci řídících systémů, které zajistí, že organizace bude fungovat v rámci platné národní a evropské legislativy.
 


Aktuální výzvy

 • Potřebuji provádět rozhodnutí, která budou založena na vhodně nastavených procesech, které zohledňují rizika.
 • Potřebuji provést strategické testování rizik a analýzu rizik v návaznosti na hlavní cíle a strategii organizace.
 • Potřebuji efektivně řídit procesy a nastavit měřitelné klíčové ukazatele výkonnosti.
 • Potřebuji provést revizi vnitřního kontrolního systému.
 • Potřebuji identifikovat potenciální rizika úspěšné realizace projektů a provést opatření k jejich snížení.
 • Potřebuji analyzovat rizika stávajícího nastavení čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU.
 • Potřebuji zavést systém rozhodování, který bude založen na vhodně nastavených procesech, které zohledňují rizika.
 • Potřebuji provést forenzní audit (forenzní šetření).

Jak jsme pomohli klientům

 • Popsali jsme a zhodnotili současný stav Ústředního daňového a finančního ředitelství a územních finančních orgánů a doporučili další kroky ke zlepšení.
 • Pomohli jsme posílit správu veřejných financí, a to zefektivněním monitorovacích a hodnotících systémů veřejných výdajů.
 • Posoudili jsme a optimalizovali systém poskytování rozvojové pomoci.