Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

View this page in: English

Motivace, zapojení a efektivní řízení lidí na všech úrovních představuje klíčovou konkurenční výhodu. Promyšlená strategie, optimální procesy a moderní technologie samy o sobě nepostačí k dosahování kvalitních výstupů. Je zapotřebí lidí, kteří přijmou, osvojí si a zvládnou řízení změn potřebných k dosažení pozitivních výsledků.

 

Aktuální výzvy

  • Potřebuji nastavit organizační strukturu a vymezit základní kompetence a pracovní postupy tak, aby organizace dosáhla požadovaných cílů zvolené strategie.
  • Potřebuji nastavit klíčové ukazatele pro sledování výkonnosti a efektivity práce svých zaměstnanců nebo HR oddělení.
  • Potřebuji nastavit kontrolní a koordinační mechanismy pro úspěšné řízení projektů a programů.
  • Potřebuji najít, zapojit a motivovat různorodou pracovní sílu k dosahování požadovaných cílů.
  • Hledám efektivní strategii pro rozvoj lidských zdrojů.
  • Chci srovnat efektivitu vlastního HR oddělení s ostatními subjekty.

Jak jsme pomohli klientům

  • Vypracovali jsme analýzu lidských zdrojů ORPS (Odbor Rámce podpory Společenství) ve vztahu k současným a předpokládaným činnostem v průběhu programovacího období 2004 - 2007.
  • Vytvořili jsme návrh optimalizované organizační struktury odboru řízení pomoci z ESF (Evropský sociální fond).
  • Provedli jsme procesní a organizační audit Senátu ČR.
  • Popsali jsme a zhodnotili současný stav fungování Ústředního daňového a finančního ředitelství a územních finančních orgánů a doporučili jsme další kroky ke zlepšení.