Projektové řízení a řízení změn

View this page in: English

Většina transformačních projektů nepřinese předpokládané úspory a pozitivní efekty. Studie společnosti  PwC  zjistila, že 9 z 10 hlavních příčin neúspěchu změny souvisí s přístupem osob, kterých se změna týká, a které např. nedostatečně komunikují, nedisponují zkušenostmi pro řízení změny nebo mají ke změně odpor. Více než 80 % problémů při realizaci projektu mají svůj počátek v plánovací části projektu a mohou být jednoduše eliminovány, pokud je použita správná metodologie. Pokud nechcete riskovat, že se i váš projekt zařadí na stranu neúspěšných, jsme vám plně k dispozici.

Prostřednictvím zkušeností našich odborníků a příkladů úspěšného projektového a změnového řízení vám může společnost PwC pomoci dotáhnout váš projekt do úspěšného konce. Pomůžeme vám se změnovým řízením, s programovým a projektovým řízením a s hodnocením již probíhajících projektů.

 

Aktuální výzvy

 • Potřebuji vytvořit vizi změny a identifikovat potenciální přínosy změny.
 • Potřebuji zhodnotit současný stav organizace a naplánovat změnový proces.
 • Potřebuji pomoci zlomit odpor ke změně a vytvořit pocit zodpovědnosti a zapojení.
 • Potřebuji pomoci s programovým a projektovým řízením, které zajistí, že všechny dotčené strany budou se změnou srozuměny, přínosy změny budou realizovány, rozsah projektu bude realistický a zvládnutelný a rizika budou eliminována.
 • Potřebuji navrhnout nové nastavení organizace a kultury.
 • Potřebuji nastavit procesy, které budou podporovat udržitelnost změny.
 • Potřebuji nezávislý a objektivní pohled na současný stav projektu.
 • Potřebuji pomoci s metodologií projektového řízení.

Jak jsme pomohli klientům

 • S Úřadem vlády České republiky spolupracujeme na zavedení systému řízení realizace programu vlády ČR a provozu kanceláře řízení programu.
 • Pro lucemburskou vládu zajišťujeme projektovou kancelář pro 5letý projekt na tvorbu systému lidských zdrojů a odměňování.
 • Pro norskou vládu jsme pracovali jako hlavní poradce pro fúzi a zřízení nové Agentury pro zaměstnanost a sociální zabezpečení včetně vytvoření transformačního a implementačního plánu. Tento projekt byl prvním svého druhu, kdy centrální vláda a samospráva spojily síly a spolupracovaly na tak rozsáhlém projektu s cílem vytvořit společnou službu.  
 • Pro Senát ČR jsme provedli odborné posouzení současného stavu personálních činností, procesů a organizační struktury, analyzovali jsme pracovně – právní vnitřní procesní dokumentaci, zmapovali jsme aktuální personální procesy a navrhli optimalizaci procesů při zachování či zlepšení současných výstupů a snížení nákladů v oblasti řízení lidských zdrojů.