Finance a účetnictví ve veřejné správě

View this page in: English

Poskytování veřejných služeb podléhá nevyhnutelně a oprávněně podrobné kontrole a auditu ve veřejné správě s cílem zajistit správné a hospodárné nakládání s prostředky daňových poplatníků.
Zajištění transparentnosti v rozhodovacím procesu při alokaci veřejných zdrojů a přiřazení odpovědnosti za jeho následný dopad představují klíčové požadavky na fungování důvěryhodného systému. 

 

Aktuální výzvy

  • Potřebuji zajistit větší transparentnost při poskytování veřejných služeb.
  • Potřebuji vytvořit scénář vývoje finančních výsledků pro příští období.
  • Potřebuji sladit interní účetní a konsolidační metodologie a směrnice s mezinárodními standardy.
  • Potřebuji identifikovat možné zdroje pro financování doplňkových činností.
  • Potřebuji analyzovat a zhodnotit využití majetku ve vlastnictví organizace státní správy.
  • Potřebuji přiřadit majetek a náklady ke klíčovým procesům organizace.
  • Potřebuji posoudit výběrové řízení.
  • Potřebuji zjistit, jaké jsou příklady nejlepší praxe v oblasti výkaznictví.

Jak jsme pomohli klientům

  • Poskytli jsme poradenské služby v oblasti zlepšení účetních a výkazných systémů veřejných financí Ministerstvu Financí Slovenské republiky.
  • Vypracovali jsme analýzu majetku a odhad finančních výsledků CDV (Centrum dopravního výzkumu) pro roky 2007 - 2009.