Potřebuji zefektivnit řízení instituce

View this page in: English

Potřebujete zefektivnit řízení vybrané instituce? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
• identifikace oblasti ke zlepšení

• analýza procesů

• audit výkonnosti a systémový audit

• personální audit

• zjištění potenciálu pro případný outsourcing činností

• získání porovnání a inspirace od ostatních subjektů (benchmarking)
• návrh zefektivnění procesů 

• pomoc se zavedením změny

• návrh implementace doporučení z auditu výkonnosti a systémového auditu

• definování postupu při outsourcingu vybraných činností včetně rizik a přínosů

• optimalizace nákupních procesů

• pronájem projektové kanceláře
• zavedení řízení kvality CAF

• návrh a implementace systému sledování výkonnosti úřadu KPI (key performance indicators)