Potřebuji zefektivnit řízení instituce

View this page in: English

Potřebujete zefektivnit řízení vybrané instituce? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.  

 

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
 • identifikace oblasti ke zlepšení
 • analýza procesů
 • audit výkonnosti a systémový audit
 • personální audit
 • zjištění potenciálu pro případný outsourcing činností
 • získání porovnání a inspirace od ostatních subjektů (benchmarking)
 • návrh zefektivnění procesů 
 • pomoc se zavedením změny
 • návrh implementace doporučení z auditu výkonnosti a systémového auditu
 • definování postupu při outsourcingu vybraných činností včetně rizik a přínosů
 • optimalizace nákupních procesů
 • pronájem projektové kanceláře
 • zavedení řízení kvality CAF
 • návrh a implementace systému sledování výkonnosti úřadu KPI (key performance indicators)