Potřebuji vytvořit strategii úřadu

View this page in: English

Potřebujete vytvořit strategii vaší instituce? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
• analýza současného stavu (zjištění prováděných činností a procesů)

• identifikace všech cílových skupin

• získání porovnání a inspirace od obdobných subjektů (benchmarking)

• SWOT analýza
• definování cílů organizace ve vztahu ke všem cílovým skupinám

• identifikace časového plánu (včetně definice klíčových milníků)

• zjištění rizik ohrožujících implementaci strategie

•identifikace potřebné změny v organizaci ve vztahu k definovaným cílům (např. organizační změny)
•  zavedení systému pro měření kvality a výkonnosti (Balanced Scorecard)

• pomoc se změnovým řízením

• zavedení řízení kvality CAF

• návrh a implementace systému sledování výkonnosti úřadu KPI (key performance indicators)