Potřebuji vytvořit strategii úřadu

View this page in: English

Potřebujete vytvořit strategii vaší instituce? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.  

 

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
 • analýza současného stavu (zjištění prováděných činností a procesů)
 • identifikace všech cílových skupin
 • získání porovnání a inspirace od obdobných subjektů (benchmarking)
 • SWOT analýza
 • definování cílů organizace ve vztahu ke všem cílovým skupinám
 • identifikace časového plánu (včetně definice klíčových milníků)
 • zjištění rizik ohrožujících implementaci strategie
 • identifikace potřebné změny v organizaci ve vztahu k definovaným cílům (např. organizační změny)
 • zavedení systému pro měření kvality a výkonnosti (Balanced Scorecard)
 • pomoc se změnovým řízením
 • zavedení řízení kvality CAF
 • návrh a implementace systému sledování výkonnosti úřadu KPI (key performance indicators)