Potřebuji snížit rizika

View this page in: English

Potřebujete snížit rizika? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
• provedení revize vnitřního kontrolního systému

• identifikace potenciálních rizik při úspěšné realizaci projektů a provedení opatření k jejich snížení

• analýza rizika stávajícího nastavení čerpání prostředků ze strukturálních fondů
• interní audit

• komplexní posouzení rizik

• SWOT analýza

• zhodnocení interních procesů

• kvalitativní a kvantitativní analýza rizik
• detailní přehled hrozících rizik, kategorizace dle priorit

• návrh opatření ke snížení nebo eliminaci rizik