Potřebuji snížit rizika

View this page in: English

Potřebujete snížit rizika? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.  

 

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
  • provedení revize vnitřního kontrolního systému
  • identifikace potenciálních rizik při úspěšné realizaci projektů a provedení opatření k jejich snížení
  • analýza rizika stávajícího nastavení čerpání prostředků ze strukturálních fondů
  • interní audit
  • komplexní posouzení rizik
  • SWOT analýza
  • zhodnocení interních procesů
  • kvalitativní a kvantitativní analýza rizik
  • detailní přehled hrozících rizik, kategorizace dle priorit
  • návrh opatření ke snížení nebo eliminaci rizik