Potřebuji realizovat veřejnou zakázku

View this page in: English

Potřebujete poradit při přípravě a realizaci výběrového řízení? Rádi vám pomůžeme výběrové řízení připravit a budeme vám asistovat při jeho realizaci. Zároveň vám můžeme nabídnout provedení kontroly již uskutečněného výběrového řízení.

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
• posouzení, zda se jedná o veřejnou zakázku

• pomoc  s definicí předmětu zakázky

• určení, o jaký druh veřejné zakázky se jedná

• stanovení hodnoty zakázky

• určení druhu veřejné zakázky

• návrh procesu veřejné zakázky

• zhodnocení daňových dopadů
• příprava zadávací dokumentace

• vypracování hodnotících kritérií

• příprava a publikace zadávací dokumentace v ÚVES

• pomoc při komunikaci s uchazeči a odpovídáním na dotazy

• pomoc při otevírání obálek

• asistence při hodnocení doručených nabídek a konzultace v případě nejasností
• podpora při monitorování plnění smluvních ujednání

• řešení sporů

• soulad výběrového řízení se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách