Potřebuji realizovat veřejnou zakázku

View this page in: English

Potřebujete poradit při přípravě a realizaci výběrového řízení? Rádi vám pomůžeme výběrové řízení připravit a budeme vám asistovat při jeho realizaci. Zároveň vám můžeme nabídnout provedení kontroly již uskutečněného výběrového řízení.  

 

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
 • posouzení, zda se jedná o veřejnou zakázku
 • pomoc  s definicí předmětu zakázky
 • určení, o jaký druh veřejné zakázky se jedná
 • stanovení hodnoty zakázky
 • určení druhu veřejné zakázky
 • návrh procesu veřejné zakázky
 • zhodnocení daňových dopadů
 • příprava zadávací dokumentace
 • vypracování hodnotících kritérií
 • příprava a publikace zadávací dokumentace v ÚVES
 • pomoc při komunikaci s uchazeči a odpovídáním na dotazy
 • pomoc při otevírání obálek
 • asistence při hodnocení doručených nabídek a konzultace v případě nejasností
 • podpora při monitorování plnění smluvních ujednání
 • řešení sporů
 • soulad výběrového řízení se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách