Potřebuji prodat aktiva/privatizovat veřejný majetek

View this page in: English

Potřebujete prodat aktiva/privatizovat veřejný majetek? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
• poradenství při stanovení privatizační strategie a struktury transakce

• analýza trhu

• předběžné ohodnocení transakce

• finanční poradenství

• zhodnocení dostupnosti

• zhodnocení souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek

• návrh procesu veřejné zakázky

• návrh pro monitorování dodržování smluvního rámce

• hodnocení daňových dopadů
• příprava zadávací dokumentace včetně definice rozsahu zakázky

• vypracování hodnotících kritérií

• příprava a publikace zadávací dokumentace v ÚVES

• komunikace se zájemci a příjem nabídek

• hodnocení žádostí o účast a sestavení užšího výběru

• hodnocení nabídek

• vyjednávání o uzavření transakce

• asistence při vyjednávání s kupujícími v průběhu transakce
• podpora při monitorování plnění smluvních ujednání

• řešení sporů