Potřebuji poradit s PPP projektem

View this page in: English

Potřebujete poradit s PPP projektem? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
• studie proveditelnosti PPP projektu

• zhodnocení zda-li vložené finanční prostředky budou využity efektivně (Value for Money)
• zhodnocení dostupnosti

• market test

• nastavení struktury PPP

• pomoc s návrhem kvalifikačních a hodnotících kriterií

• návrh procesu veřejné zakázky

• návrh pro monitorování dodržování smluvního rámce

• zhodnocení daňových dopadů
• příprava zadávací dokumentace

• vypracování hodnotících kritérií

• příprava a publikace zadávací dokumentace v ÚVES

• hodnocení žádostí o účast a sestavení užšího výběru

• hodnocení nabídek

• vyjednávání o uzavření PPP projektu

• asistence při vyjednávání s kupujícími v průběhu privatizace

• asistence s přípravou a implementací PPP projektu

• asistence s řízením procesu due diligence (hloubkové prověrky)
• podpora při monitorování plnění smluvních ujednání

• řešení sporů