Potřebuji poradit s PPP projektem

View this page in: English

Potřebujete poradit s PPP projektem? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.  

 

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
 • studie proveditelnosti PPP projektu
 • zhodnocení zda-li vložené finanční prostředky budou využity efektivně (Value for Money)
 • zhodnocení dostupnosti
 • market test
 • nastavení struktury PPP
 • pomoc s návrhem kvalifikačních a hodnotících kriterií
 • návrh procesu veřejné zakázky
 • návrh pro monitorování dodržování smluvního rámce
 • zhodnocení daňových dopadů
 • příprava zadávací dokumentace
 • vypracování hodnotících kritérií
 • příprava a publikace zadávací dokumentace v ÚVES
 • hodnocení žádostí o účast a sestavení užšího výběru
 • hodnocení nabídek
 • vyjednávání o uzavření PPP projektu
 • asistence při vyjednávání s kupujícími v průběhu privatizace
 • asistence s přípravou a implementací PPP projektu
 • asistence s řízením procesu due diligence (hloubkové prověrky)
 • podpora při monitorování plnění smluvních ujednání
 • řešení sporů