Potřebuji porovnání s ostatními subjekty

View this page in: English

Potřebujete získat porovnání, jak si stojíte oproti ostatním? Rádi vám pomůžeme projekt v dané oblasti připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
• provedení srovnávací analýzy efektivity s ostatními orgány státní správy

• identifikace oblasti pro zefektivnění vnitřních procesů a výstupů
• identifikace a aplikace klíčových ukazatelů výkonnosti pro sledování efektivity fungování organizace a srovnání s ostatními relevantními subjekty

• využití databáze tzv. Global Best Practices pro srovnání

• benchmarking na národní i mezinárodní úrovni
• identifikace oblastí pro zlepšení

• úspora času a práce při získávání dat pro srovnání

• efektivní srovnání s organizacemi obdobného typu