Potřebuji porovnání s ostatními subjekty

View this page in: English

Potřebujete získat porovnání, jak si stojíte oproti ostatním? Rádi vám pomůžeme projekt vdané oblasti připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.

 

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
  • provedení srovnávací analýzy efektivity s ostatními orgány státní správy
  • identifikace oblasti pro zefektivnění vnitřních procesů a výstupů
  • identifikace a aplikace klíčových ukazatelů výkonnosti pro sledování efektivity fungování organizace a srovnání s ostatními relevantními subjekty
  • využití databáze tzv. Global Best Practices pro srovnání
  • benchmarking na národní i mezinárodní úrovni
  • identifikace oblastí pro zlepšení
  • úspora času a práce při získávání dat pro srovnání
  • efektivní srovnání s organizacemi obdobného typu