Potřebuji optimalizovat finance a účetnictví

View this page in: English

Potřebujete optimalizovat finance a účetnictví? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
• vytvoření scénáře vývoje finančních výsledků pro příští období

• sladění interní účetní a konsolidační metodologie a směrnic s mezinárodními standardy

• identifikace možných zdrojů pro financování doplňkových činností

• analýza a zhodnocení využití majetku ve vlastnictví organizace státní správy

• přiřazení majetku ke klíčovým procesům organizace

• přiřazení nákladů

• posouzení výběrového řízení

• vypracování detailní metodologické účetní příručky pro orgány státní správy

• přeškolení odpovědných zaměstnanců státní správy

• analýza procesů účetního výkaznictví se zaměřením na informační požadavky kladené na účetní výkazy podle mezinárodních účetních standardů

• zhodnocení nastavení IT spojených s účetnictvím
• identifikace oblastí pro zlepšení

• sledování a monitorování plnění strategie

• návrh a implementace systému sledování výkonnosti KPI (key performance indicators) u finančních procesů

• soulad výběrového řízení se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách