Potřebuji optimalizovat finance a účetnictví

View this page in: English

Potřebujete optimalizovat finance a účetnictví? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.

 

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
 • vytvoření scénáře vývoje finančních výsledků pro příští období
 • sladění interní účetní a konsolidační metodologie a směrnic s mezinárodními standardy
 • identifikace možných zdrojů pro financování doplňkových činností
 • analýza a zhodnocení využití majetku ve vlastnictví organizace státní správy
 • přiřazení majetku ke klíčovým procesům organizace
 • přiřazení nákladů
 • posouzení výběrového řízení
 • vypracování detailní metodologické účetní příručky pro orgány státní správy
 • přeškolení odpovědných zaměstnanců státní správy
 • analýza procesů účetního výkaznictví se zaměřením na informační požadavky kladené na účetní výkazy podle mezinárodních účetních standardů
 • zhodnocení nastavení IT spojených s účetnictvím
 • identifikace oblastí pro zlepšení
 • sledování a monitorování plnění strategie
 • návrh a implementace systému sledování výkonnosti KPI (key performance indicators) u finančních procesů
 • soulad výběrového řízení se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách