Potřebuji optimalizovat finance a účetnictví

View this page in: English

Potřebujete optimalizovat finance a účetnictví? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.

 

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
  • vytvoření scénáře vývoje finančních výsledků pro příští období
  • sladění interní účetní a konsolidační metodologie a směrnic s mezinárodními standardy
  • identifikace možných zdrojů pro financování doplňkových činností
  • analýza a zhodnocení využití majetku ve vlastnictví organizace státní správy
  • přiřazení majetku ke klíčovým procesům organizace
  • přiřazení nákladů
  • posouzení výběrového řízení
  • vypracování detailní metodologické účetní příručky pro orgány státní správy
  • přeškolení odpovědných zaměstnanců státní správy
  • analýza procesů účetního výkaznictví se zaměřením na informační požadavky kladené na účetní výkazy podle mezinárodních účetních standardů
  • zhodnocení nastavení IT spojených s účetnictvím
  • identifikace oblastí pro zlepšení
  • sledování a monitorování plnění strategie
  • návrh a implementace systému sledování výkonnosti KPI (key performance indicators) u finančních procesů
  • soulad výběrového řízení se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách