Potřebuji efektivně řídit zaměstnance

View this page in: English

Potřebujete efektivně řídit zaměstnance? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
• zhodnocení současného stavu zaměstnanců a vypracování rozdílové analýzy ve vztahu k plánovaným organizačním změnám

• financování externí personální kapacity z technické pomoci

• alokování nákladů na lidské zdroje na konkrétní činnosti nebo výstupy organizace

• analýza stávajících a připravovaných procesů a budoucí požadavky na lidské zdroje

• analýza vnitřní procesní dokumentace

• odhalení případné duplicity v činnostech či nelogického seskupení

• porovnání efektivity provádění dílčích činností s jinými orgány státní správy (benchmarking)

•  FTE analýza

•  alokace pracovní síly na dílčí aktivity prostřednictvím definování nákladových faktorů

•  řízené rozhovory se zaměstnanci

•  pomoc při realizaci projektových žádostí v oblasti technické pomoci

•  posouzení případné synergie s jinými institucemi v rámci státní
správy

•  posouzení potenciálu pro outsourcing
•  návrh nové organizační struktury se zaměřením na zvýšení kvality případně efektivity poskytovaných služeb