Potřebuji efektivně řídit zaměstnance

View this page in: English

Potřebujete efektivně řídit zaměstnance? Rádi vám pomůžeme projekt připravit, realizovat a následně zajistit přidanou hodnotu včetně jejího změření.

 

Přípravná fáze Realizace nápadu Přínosy realizace
 • zhodnocení současného stavu zaměstnanců a vypracování rozdílové analýzy ve vztahu k plánovaným organizačním změnám
 • financování externí personální kapacity z technické pomoci
 • alokování nákladů na lidské zdroje na konkrétní činnosti nebo výstupy organizace
 • analýza stávajících a připravovaných procesů a budoucí požadavky na lidské zdroje
 • analýza vnitřní procesní dokumentace
 • odhalení případné duplicity v činnostech či nelogického seskupení
 • porovnání efektivity provádění dílčích činností s jinými orgány státní správy (benchmarking)
 • FTE analýza
 • alokace pracovní síly na dílčí aktivity prostřednictvím definování nákladových faktorů
 • řízené rozhovory se zaměstnanci
 • pomoc při realizaci projektových žádostí v oblasti technické pomoci
 • posouzení případné synergie s jinými institucemi v rámci státní správy
 • posouzení potenciálu pro outsourcing
 • návrh nové organizační struktury se zaměřením na zvýšení kvality případně efektivity poskytovaných služeb