Užitečné odkazy

View this page in: English

Rada IASB

Mezinárodní rada pro auditorské standardy

Mezinárodní federace účetních

Evropská federace účetních FEE

Komora auditorů České republiky

Česká národní banka

Národní účetní rada

Americký výbor účetních standardů (FASB)

  obrázek "užitečné linky"

*Některé linky umístěné na webových stránkách PwC odkazují na webové stránky spravované jinými subjekty než PwC (tyto subjekty mohou, ale nemusejí být prezentovány v rámci těchto webových stránek). PwC neověřuje obsah takových stránek, neschvaluje, negarantuje, nepropaguje ani nedoporučuje žádné služby a produkty, které mohou být na těchto stránkách propagovány či poskytovány, ani osoby či subjekty, které je poskytují. PwC neodpovídá za reklamu, která se na těchto webových stránkách vyskytuje, a nemá na ni žádný vliv.