US GAAP Služby

View this page in: English

Poradenské služby

Naši odborníci v oblasti US GAAP vám mohou mimo jiné pomoci s následujícími záležitostmi:

  US GAAP obrázek
 • Účetní poradenství* v oblasti US GAAP,
 • asistence při sestavení účetních závěrek v souladu s US GAAP,
 • asistence při volbě účetních pravidel v případech, kde standardy umožňují variantní řešení,
 • identifikace, návrhy a revize úprav mezi českým účetnictvím a US GAAP,
 • rozhodnutí o způsobech účtování a oceňování podle US GAAP,
 • řešení podnikových přeměn a akvizic dle US GAAP,
 • poradenství při konsolidaci včetně nabídky implementace nástroje e-konsolidace,
 • identifikace dodatečných informací nutných ke splnění požadavků na zveřejňování podle US GAAP.

*) Pozn.: Poradenská činnost pro auditované klienty je poskytována při respektování pravidel pro nezávislost auditora stanovených IFAC, SEC, AICPA a Komorou auditorů ČR. Rozsah některých výše uvedených služeb proto může být pro námi auditované klienty omezen.

US GAAP Publikace

US GAAP Vzdělávací semináře


Vzdělávací služby

 • US GAAP semináře připravené každoročně v rámci PwC speciálním oddělením The Academy (semináře jsou vedené v českém jazyce),
 • US GAAP semináře na míru, které jsou připravené ve spolupráci s našimi odborníky dle Vašich individuálních požadavků.

Pro více informací navštivte www.pwc.cz/academy nebo napište email na adresu the.academy@cz.pwc.com.


Auditorské služby

 • Ověřování samostatných nebo konsolidovaných účetních závěrek sestavených v souladu s US GAAP,
 • ověřování mezitimních účetních závěrek sestavených v souladu s US GAAP,
 • ověřování skupinových výkazů připravených pro účely konsolidace v souladu se skupinovými pravidly na bázi US GAAP.