IFRS Služby

View this page in: English

Poradenské služby

Naši odborníci v oblasti IFRS vám mohou mimo jiné pomoci s následujícími záležitostmi:

 • Účetní poradenství* v oblasti IFRS,
 • asistence při sestavení účetních závěrek v souladu s IFRS,
 • poradenství při přechodu na IFRS,
 • asistence při volbě účetních pravidel v případech, kde standardy umožňují variantní řešení,
 • identifikace, návrhy a revize úprav mezi českým účetnictvím a IFRS,
 • rozhodnutí o způsobech účtování a oceňování podle IFRS,
 • řešení podnikových přeměn a akvizic dle IFRS 3,
 • poradenství při konsolidaci včetně nabídky implementace nástroje e-konsolidace,
 • identifikace dodatečných informací nutných ke splnění požadavků na zveřejňování podle IFRS.

  *) Pozn.: Poradenská činnost pro auditované klienty je poskytována při respektování pravidel pro nezávislost auditora stanovených Etickým kodexem IFAC a Komory auditorů ČR. Rozsah některých výše uvedených služeb proto může být pro námi auditované klienty omezen.

IFRS Newsletters

IFRS Články

IFRS Publikace


Vzdělávací služby

 • IFRS semináře připravené každoročně v rámci PwC speciálním oddělením The Academy (semináře jsou vedené v českém jazyce),
 • kurzy k získání mezinárodní profesní certifikace Diploma in IFRS zaštítěné ACCA (kurzy jsou vedené v anglickém jazyce),
 • IFRS semináře na míru, které jsou připravené ve spolupráci s našimi odborníky dle Vašich individuálních požadavků.

Pro více informací navštivte www.pwc.cz/academy nebo napište email na adresu the.academy@cz.pwc.com.

Otevřené IFRS Semináře

Diploma in IFRS


Auditorské služby

 • Ověřování samostatných nebo konsolidovaných účetních závěrek sestavených v souladu s IFRS/IFRS ve znění přijatém Evropskou unií,
 • ověřování mezitimních účetních závěrek sestavených v souladu s IFRS/IFRS ve znění přijatém Evropskou unií,
 • ověřování skupinových výkazů připravených pro účely konsolidace v souladu se skupinovými pravidly na bázi IFRS.