IFRS Publikace

View this page in: English

PwC vydala již řadu publikací týkajících se problematiky IFRS.

Většina IFRS publikací je připravena v anglickém jazyce. Navštivte tuto stánku a stáhněte si publikace odpovídající vašim individuálním požadavkům.
 

Všechny publikace týkající se problematiky IFRS najdete na globálních stránkách PwC .
 

Klikněte zde pro objednání výše uvedených publikací v anglickém jazyce
 

  obrázek "publikace"


Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 (pdf 838 KB)
Skupina konzultantů PwC připravila kapesní vydání přehledu klíčových Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Zároveň upozorňuje na hlavní rozdíly oproti Českým účetním předpisům. Publikace tímto poskytuje přehled podobností a rozdílů mezi IFRS (k prosinci 2012) a českými účetními předpisy (k 30. červnu 2013).
   
Vzorová konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS za rok 2011 (pdf 2,52 MB)
Publikace obsahuje vzorovou konsolidovanou účetní závěrku, sestavenou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).Společnosti mohou tuto publikaci využít jako pomůcku při sestavování vlastní účetní závěrky dle IFRS.
   
Vzorová konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 (pdf 3,75 MB)
Publikace obsahuje vzorovou konsolidovanou účetní závěrku, sestavenou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Jedná se o překlad originální anglické publikace Illustrative IFRS corporate consolidated financial statements 2010.Společnosti mohou tuto publikaci využít jako pomůcku při sestavování vlastní účetní závěrky dle IFRS.  
   
IFRS a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly IFRS a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly (pdf 405 kB, prosinec 2009)
Skupina konzultantů PwC připravila nové vydání studie srovnávající 2 účetní systémy: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a České účetní předpisy. Publikace poskytuje přehled a rozbor podobností a rozdílů mezi IFRS (k červnu 2008) a českými účetními předpisy (k 1. lednu 2009).
 

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví? (pdf 647 kB)
Přehled oblastí, které by podniky přecházející na IFRS neměly přehlédnout, a základní orientace v problémech, které při přechodu na IFRS mohou nastat.