IFRS Newsletters

View this page in: English

IFRS NewslettersIFRS News je měsíčník společnosti PwC, který se zaměřuje na aktuální vývoj v oblasti IFRS v rámci Rady pro mezinárodní standardy (IASB) a Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC).


IFRS Straight away přináší informace o aktuálním dění v IFRS připravené odborníky PwC krátce po vyhlášení Radou pro mezinárodní standardy (IASB) nebo Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) – k dispozici v anglickém originále.