IFRS News

View this page in: English

IFRS News je měsíčník společnosti PwC, který se zaměřuje na aktuální vývoj v oblasti IFRS v rámci Rady pro mezinárodní standardy (IASB) a Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC).

Veškerá vydání IFRS News od roku 2007 včetně jejich katalogu dle témat jsou k dispozici v angličtině v PwC Global knihovně.

Měsíčník IFRS News ke stažení ve formátu pdf v anglickém originále:

 


Vydání IFRS News pro rok 2014 naleznete na anglické verzi této stránky.

Prosinec 2013/Leden 2014 (646 KB)

Listopad 2013 (447 kB)

Říjen 2013 (511 kB)

Září 2013 (558 kB)

 • Přijetí IFRS: Nadace IFRS informuje o globálním přijetí IFRS,
 • Debata ohledně IFRS 9: Návrhy FASB a IASB zohledňují přijaté komentáře,
 • Zprávy z Cannon Street.

Červenec / Srpen 2013 (451 kB)

 • Koncepční rámec: IASB zveřejňuje první verzi ke kometování,
 • Zveřejňování informací: Desetibodový plán předsedy IASB,
 • Pojistné smlouvy: IASB zveřejňuje návrh standardu,
 • Zprávy z Cannon Street.

Červen 2013 (444 kB)

 • Leasing: IASB zveřejňuje upravený návrh standardu,
 • Výbor pro interpretace - minulost a budoucnost: Wayne Upton, předseda výboru, se dělí o své názory,
 • Zprávy z Cannon Street.

Květen 2013 (477 kB)

 • Integrované reportování: IIRC zveřejňuje návrh pro diskuzi,
 • Vykazován daňovýchí poplatků: Výbor pro interpretaci zveřejní interpretaci ohledně vykazování poplatků,
 • Pojistitelé stojí před velkými změnami: aktualizace projektu o vykazování pojistných smluv a další klíčové změny v účetnictví,
 • Zprávy z Cannon Street.

Duben 2013 (485 kB)

 • Snížení hodnoty finančních nástrojů - IASB zveřejňuje druhý návrh standardu,
 • Diskontní sazba a IAS 19: Výbor pro interpretace debatuje o termínech "vysoké kvality" a "vysoce tržní",
 • IFRS pro malé a střední podniky: post-implementační zhodnocení,
 • Zprávy z Cannon Street.

Březen 2013 (477 kB)

 • Problematika zveřejňování informací: IASB se k ní staví čelem,
 • Zlepšování IFRS: Deset konkrétních kroků ke zlepšení IFRS,
 • Profil: Mary Tokar,
 • IFRS 10 a 11: týkají se i Vás?
 • Zprávy z Cannon Street.

Únor 2013 (457 kB)

 • Zpět k základům - IASB pracuje na koncepčním rámci,
 • IAS 19: jste připraveni?
 • Zprávy z Cannon Street.

Prosinec 2012/Leden 2013 (285 kB)

 • Projekt zaměřený na IFRS 9: Jak pokračuje vývoj ohledně finanční instrumentů,
 • IASB Projekt zaměřený na účtování výnosů ze smluv se zákazníky - novinky,
 • IAS 19 a diskontní sazby,
 • snížení hodnoty nefinančního majetku.

Prosinec 2012/Leden 2013 (285 kB)

 • Projekt zaměřený na IFRS 9: Jak pokračuje vývoj ohledně finanční instrumentů,
 • IASB Projekt zaměřený na účtování výnosů ze smluv se zákazníky - novinky,
 • IAS 19 a diskontní sazby,
 • snížení hodnoty nefinančního majetku.

Listopad 2012 (349 kB)

 • Výjimky z konsolidování investičních společností;
 • K zamyšlení - jste opravdu spokojení s Vaším účetním rámcem?
 • Aktuální zprávy ohledně nového standardu na účtování výnosů;
 • Otázky a odpovědi - přidružené podniky.

Říjen 2012 (319 kB)

 • Projekt zaměřený na účtování výnosů ze smluv se zákazníky: shrnutí klíčových rozhodnutí,
 • Leasing - aktualizace,
 • IFRS quiz - odložená daň.

Září 2012 (340 kB)

 • IASB vydala návrh novely oblasti zajišťovacích instrumentů;
 • Společný podnik nebo společné operace? Klasifikace společného podnikání;
 • IFRS kvíz - provozní segmenty.

Červenec/ Srpen 2012 (464 kB)

 • Novelizace IAS 19 (zaměstnanecké požitky) přináší zásadní změnu,
 • IASB novelizuje IAS 1 v oblasti prezentace ostatního úplného výsledku,
 • IASB a FASB znovu vydává návrh standardu o účtování výnosů ze smluv se zákazníky,
 • Přechod národních legislativ k IFRS: ano či ne?

Červen 2012 (333 kB)

 • Nejnovější diskuse o projektu zaměřeném na vykazování finančních nástrojů,
 • Jak pokračují projekty IASB zaměřené na zlepšení stávajících standardů,
 • Návrh nové IFRIC interpretace o vykazování poplatků a put opcí,
 • Nově jmenovaní do IASB a IFRS Interpretation Committee,
 • IFRS kvíz - snížení hodnoty majetku.

Květen 2012 (304 kB)

 • Druhý návrh standardu o účtování výnosů ze smluv se zákazníky,
 • Nové IFRS standardy platné od 1.1.2012,
 • IFRS kvíz - otestujte svou znalost vložených derivátů a zajišťovací účetnictví.

Duben 2012 (333 kB)

 • Jak pokračují klíčové IASB projekty?
 • Novela IFRS 1,
 • IFRS kvíz - úhrady vázané na akcie.

Březen 2012 (309 kB)

 • Spřízněné strany - vykazování v příloze k účetní závěrce,
 • IASB vyzývá k "období klidu",
 • John Hitchings o nedávné kontrole řízení IFRS nadace,
 • IFRS kvíz - podmíněná část kupní ceny při akvizici dceřinné společnosti.

Únor 2012 (360 kB)

 • Eurozóna a finanční výkaznictví za rok 2011,
 • Rozhovor s předsedou IASB Hans Hoogervorstem,
 • IFRS kvíz - úvěr versus vlastní kapitál.

Prosinec 2011/ Leden 2012 (297 kB)

 • Nový návrh standardu o účtování výnosů ze smluv se zákazníky,
 • Novela IAS 32 - zápočet pohledávek a závazků,
 • Aktuální informace o plánovaných změnách v oblasti účtování leasingu,
 • Nové datum účinnosti IFRS 9,
 • Návrh změny přechodných ustanovení v IFRS 10.