IFRS News

View this page in: English

IFRS News je měsíčník společnosti PwC, který se zaměřuje na aktuální vývoj v oblasti IFRS v rámci Rady pro mezinárodní standardy (IASB) a Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC).

Veškerá vydání IFRS News od roku 2007 včetně jejich katalogu dle témat jsou k dispozici v angličtině v PwC Global knihovně.

Měsíčník IFRS News ke stažení ve formátu pdf v anglickém originále.