E-konsolidace

View this page in: English E - konsolidace obrázek

PwC vytvořila nástroj e-konsolidace, který je určen pro malé a střední skupiny společností sestavujících konsolidované účetní závěrky podle CZ GAAP, IFRS či jiných standardů. Nástroj zajišťuje nejen konsolidaci primárních výkazů, ale také značně automatizuje tvorbu přílohy konsolidované účetní závěrky a převod do finálního tištěného výstupu. Při implementaci dochází k přizpůsobení nástroje potřebám vykazování příslušné společnosti s možností kombinace s výstupy pro manažerské účetnictví. Implementace nástroje trvá 4-8 týdnů a jeho používání není spojeno s dalšími poplatky nad rámec práce konzultantů při implementaci.