České účetnictví - Publikace

View this page in: English
Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 (pdf 815 kB)
Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní obchodní společnost sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům Vyhlášky č. 500/2002 Sb. v současném znění.
 
Vzorová účetní závěrka pro banky za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka pro banky za rok končící 31. prosince 2012 (pdf 855 kB)
Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní banku (nebo jinou finanční instituci) sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům Vyhlášky č. 501/2002 Sb. v současném znění.
 
Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2012 (pdf 953 kB)
Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní pojišťovnu sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům Vyhlášky č. 502/2002 Sb. v současném znění.
 
Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2011 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2011 (pdf 832 kB)
Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní obchodní společnost sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům Vyhlášky č. 500/2002 Sb. v současném znění.
 
Vzorová účetní závěrka pro banky za rok končící 31. prosince 2011 Vzorová účetní závěrka pro banky za rok končící 31. prosince 2011 (pdf 964 kB)
Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní banku (nebo jinou finanční instituci) sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům Vyhlášky č. 501/2002 Sb. v současném znění.
 
Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2011 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2011 (pdf 948 kB)
Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní pojišťovnu sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům Vyhlášky č. 502/2002 Sb. v současném znění.
 
IFRS a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly IFRS a české účetní předpisy - podobnosti a rozdíly (pdf 405 kB, prosinec 2009)
Skupina konzultantů PwC připravila nové vydání studie srovnávající 2 účetní systémy: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a České účetní předpisy. Publikace poskytuje přehled a rozbor podobností a rozdílů mezi IFRS (k červnu 2008) a českými účetními předpisy (k 1. lednu 2009).