České účetnictví - Publikace

View this page in: English

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 (pdf 762 kB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní obchodní společnost sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31. prosince 2014 (pdf 796 KB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní banku (nebo jinou finanční instituci) sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice,...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2014 (pdf 940 KB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní pojišťovnu sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 (pdf 824 kB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní obchodní společnost sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31. prosince 2013 (pdf 856 KB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní banku (nebo jinou finanční instituci) sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice,...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2013 (pdf 953 KB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní pojišťovnu sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 (pdf 815 KB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní obchodní společnost sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro banky za rok končící 31. prosince 2012 (pdf 855 KB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní banku (nebo jinou finanční instituci) sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice,...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2012 (pdf 953 KB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní pojišťovnu sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům...