České účetnictví - Publikace

View this page in: English

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2015 (pdf 778 kB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní obchodní společnost sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31. prosince 2015 (pdf 893 KB)

Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované účetní závěrky pro fiktivní banku připravenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Formát rozvahy a výkazu zisku a ztráty je...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2015 (pdf 945 KB)

Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní pojišťovnu sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Formát rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 (pdf 762 kB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní obchodní společnost sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. prosince 2014 (pdf 940 KB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní pojišťovnu sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, která podléhá požadavkům...

Stáhnout

Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31. prosince 2014 (pdf 796 KB)

Tato publikace připravená společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní banku (nebo jinou finanční instituci) sestavenou v souladu s účetními předpisy platnými v České republice,...