České účetnictví - články

View this page in: English

V této sekci naleznete články našich odborníků na různá témata v oblasti českého účetnictví. 
 

ilustrační fotografie

Novela zákona o účetnictví implementuje novou směrnici EU do českého práva
Petr Kříž
Tax Legal & Business News září 2014 (str 3), (pdf 993 kB)
 

Zachycení práva stavby v účetnictví
Martina Behenská, Petr Kříž
Tax Legal & Business News květen 2014 (str 2), (pdf 970 kB)
 

Jak správně zaúčtovat vlastní dluhopisy
Petr Kříž
Tax Legal & Business News duben 2013 (str 2-3), (pdf 608 kB)
 

Nově můžete využívat účetní záznamy k prokazování existence majetku
Petr Kříž, Martina Behenská
Tax Legal & Business News listopad 2012 (str 2), (pdf 751 kB)
 

Při fúzích společností musíte sepsat komentář
Petr Kříž, Martina Chrámecká
Tax Legal & Business News léto 2012 (str 2), (pdf 452 kB)
 

AKTUÁLNĚ: Změny v české účetní legislativě
Petr Kříž, Martina Chrámecká
Tax Legal & Business News únor 2012 (str 3), (pdf 368 kB)
 

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev nově definuje rozhodný den
Petr Kříž
Tax Legal & Business News prosinec 2011 (str 3), (pdf 503 kB)
 

Jak na opravné zápisy do účetních knih
Petr Kříž, Eva Loulová
Tax Legal & Business News listopod 2011 (str 2), (pdf 468 kB)
 

Neregistrovaným podnikovým spořitelnám hrozí pokuty
Petr Kříž, Eva Loulová
Tax Legal & Business News červenec 2011 (str 2), (pdf 564 kB)
 

Můžete si zvolit dobu odpisování goodwillu a oceňovacího rozdílu
Petr Kříž
Tax Legal & Business News březen 2011 (str 2), (pdf 376 kB)
 

Hodnocení bezpečnostních rizik IT v podnicích
Antonín Hamřík, Lukáš Zmátlík
Finanční management, 15.06.2010
 

Systémy ERP v ČR situace a nové trendy
Antonín Hamřík
Moderní řízení, 28.05.2010
 

Prodej úvěrových pohledávek z retailového portfolia bank
Jiří Klumpar, Roman Kalous
Bankovnictví, 21.05.2010
 

Jaké dopady měla globální krize na vývoj účetních a auditorských postupů?
Petr Kříž
Ekonom, 20.05.2010