České účetnictví – Služby

View this page in: English

Poradenské služby

Naši odborníci v oblasti českých účetních předpisů vám mohou mimo jiné pomoci s následujícími záležitostmi:

  • Účetní poradenství* v oblasti českého účetnictví,
  • asistence při sestavení účetních závěrek v souladu s českými účetními předpisy,
  • identifikace, návrhy a revize úprav mezi českým účetnictvím a IFRS včetně asistence při přechodu na IFRS,
  • řešení podnikových přeměn a akvizic dle české legislativy, poradenství při konsolidaci včetně nabídky implementace nástroje e-konsolidace.

*) Pozn.: Poradenská činnost pro auditované klienty je poskytována při respektování pravidel pro nezávislost auditora stanovených Etickým kodexem IFAC a Komory auditorů ČR. Rozsah některých výše uvedených služeb proto může být pro námi auditované klienty omezen.

České účetnictví - Články

České účetnictví - Publikace

České účetnictví - Vzdělávací semináře


Vzdělávací služby

  • Semináře zabývající se problematikou českého účetnictví jsou každoročně připravovány v rámci PwC jeho speciálním oddělením The Academy (semináře jsou vedené v českém jazyce),
  • semináře na míru, které jsou připravené ve spolupráci s našimi odborníky dle Vašich individuálních požadavků.

Pro více informací navštivte www.pwc.cz/academy nebo napište email na adresu the.academy@cz.pwc.com.