Více než polovina šéfů světových bank se obává konkurence z řad nových finančních institucí

Nevěří však, že je noví hráči na trhu převálcují

 

24. dubna 2014 – Více než polovina (55 %) šéfů světových bank považuje nové finanční instituce za konkurenční hrozbu pro tradiční banky. Ukázal to průzkum společnosti PwC Retail Banking 2020: Evolution or revolution. Jen 31 % dotázaných vnímá nové hráče na trhu jako příležitost k vytvoření partnerství.

Z celkem 560 dotázaných vedoucích představitelů významných bank z celého světa celkem 54 % věří, že do roku 2020 v konkurenčním boji nakonec zvítězí tradiční banky. Naopak 46 % šéfů bank je přesvědčeno, že si nové banky zajistí významný podíl na trhu především díky své diferenciaci, tedy specifickému přístupu k jednotlivým skupinám klientů.

Odpovědi se však liší dle jednotlivých regionů. Zatímco v USA považuje 71 % dotázaných nové banky za hrozbu, v Asii je to pouhých 42 %. Nové hráče na trhu zde berou mnohem více jako potenciálního partnera a příležitost pro navázání obchodních vztahů.

Patrik Horný
   
   
 

V Evropě převládá spíše obava z nových hráčů. České banky jsou v naprosté většině dcery evropských finančních domů, a jejich přístup tak bude obdobný. Pokud se nové banky specializují na konkrétní skupiny zákazníků, mohou v těchto segmentech získat zajímavý tržní podíl. Z hlediska celkové velikosti však bude trvat ještě dlouho, než se byť jen přiblíží velkým zavedeným bankám.

Martin Vurm
odborník na bankovnictví, PwC Česká republika

   

Účastníci průzkumu se se shodli na šesti klíčových prioritách pro dosažení úspěchu do roku 2020:

  • Orientovat se na zákazníka
  • Vypořádat se s přechodem z tradičního bankovnictví na digitální
  • Zjednodušit obchodní model a fungování bank
  • Efektivně pracovat s velkými objemy dat (big data)
  • Inovovat
  • Proaktivně řídit rizika, včetně regulatorních a kapitálových

„Největší výzvu pro evropské bankéře představují podle jejich slov komplikované právní předpisy, jimiž se odvětví řídí (40 %), dále pak získávání nových klientů (33 %) a ztrátu důvěry v bankovní odvětví (31 %). Nejvíce proto chtějí investovat do zlepšování klientských služeb (56 %), plnění regulatorních požadavků (36 %) a zavádění nových technologií (27 %),“ dodává Martin Vurm.

 

 

Konec

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.