Tři čtvrtiny generálních ředitelů v Česku očekávají letos růst tržeb

Uspět chtějí zejména na českém trhu
Pomoci jim má i vstup do nových odvětví, štěstí tam zkusí čtvrtina firem

23. ledna 2014 – Tři čtvrtiny (76 %) generálních ředitelů nejvýznamnějších firem působících na českém trhu očekávají, že jim letos porostou tržby. Loni to bylo 60 %. Opravdu jistá si je růstem své firmy v letošním roce třetina (34 %) šéfů, loni jich bylo 22 %. Jak ukázal již pátý ročník Průzkumu názorů generálních ředitelů, který mezi 140 šéfy významných tuzemských firem provedla poradenská společnost PwC Česká republika, v horizontu tří let věří alespoň částečně v růst tržeb 95 % ředitelů. Rozmáhajícím se trendem je vstup firem do nových odvětví. Díky tomu by mohly nabídnout svým stávajícím zákazníkům nové produkty, nebo efektivněji využít stávající kapacity.

Navzdory relativnímu optimismu zůstávají generální ředitelé opatrní. Loni viděli hlavní růstové příležitosti v zahraniční, letos je spatřují zejména na domácím trhu (31 %). Dobyté pozice v zahraničí však neopouštějí, druhou nejčastější příležitostí totiž podle nich představují stávající zahraniční trhy (20 %). Následuje vývoj nového výrobku či služby (19 %) a s velkým odstupem geografická expanze (9 %).

   
   
 

Firmy sázejí na větší jistotu v podobě známých trhů. Naše zkušenosti ze spolupráce s českými podniky ukazují, že vstup na zahraniční trh představuje zcela zásadní rozhodnutí v životě firmy. Zvládnout nové podnikatelské prostředí, odlišný daňový či právní systém a specifické požadavky zákazníků znamená dlouhodobou investici, a to nejen finanční, která vyžaduje odvahu. Tu by mělo firmám dodat očekávané oživení české i globální ekonomiky.

Jiří Moser
řídící partner PwC ČR

   

Nejčastějším zdrojem financování růstu firem budou stejně jako v předchozích letech zejména jejich vlastní peníze (84 %; loni 92 %). Půjčit v bance si plánuje o něco méně generálních ředitelů než loni (41 % vs. 48 %). Roste naopak zájem o veřejné prostředky, vč. fondů EU (z loňských 9 % na 13 %).

„Větší zapojení cizích zdrojů financování je náznakem rostoucí důvěry v ekonomiku. Přísnější politika bank, udávaná zejména jejich mateřskými společnostmi v zahraničí, se podepsala na nižším zájmu o úvěry, neboť některé podniky si uvědomily, že na ně nedosáhnou. Fondy EU mohou představovat zajímavý zdroj financování pro české společnosti. Jejich získání však není zcela snadné, takže pokud je letos skutečně využije 13 % firem, bude to dobrý výsledek,“ řekl Jiří Moser.

 

Firmy hledají uplatnění v nových odvětvích

Čtvrtina (24 %) firem v Česku se chystá proniknout do nového odvětví podnikání. Jak ukázal průzkum PwC ČR, jedná se zejména o sektory, která souvisejí s jejich stávající činností. Společnosti tak vstupem do nových odvětví mohou těžit ze synergií v podobě například vyšších tržeb u stávajících zákazníků či efektivnějšího a intenzivnějšího využití výrobních kapacit. Dvě pětiny (41 %) firem vstupují do nového odvětví s inovací či novým obchodním modelem a chtějí v novém oboru fungovat jinak než zavedení hráči. Vstup do nového odvětví umožňuje firmám zejména rozvoj moderních technologií, jako je mobilní či vysokorychlostní internet, systémy umožňující segmentaci zákazníků apod.

„Firmy, které vstupují do nových odvětví, mají často velké portfolio zákazníků, u nichž si uvědomily, že jim mohou nabídnout více než svou stávající produkci či služby. Devadesáti procentům oslovených pak při této expanzi výrazně pomáhají některé z moderních technologií, zejména mobilní internet, nebo třeba systémy, které firmám umožní přesně cílit nabídku na konkrétní skupiny zákazníků. Maloobchodníci či energetici nabízející služby mobilních operátorů jsou asi neznámějším, ale rozhodně ne posledním příkladem,“ uvedl Jiří Moser.

 

Bude se více nabírat a hlídat efektivita

Pracovní místa by měla letos v Česku více vznikat, než se rušit. Nabírat se chystá polovina (51 %) firem, zatímco propouštět jen čtvrtina (26 %). Letošní rok by tak měl být lepší než loňský, kdy pohled zpět ukázal, že navzdory prvotnímu optimismu nepatrně více podniků propouštělo, než nabíralo (39 % vs. 38 %).

To však neznamená, že by si firmy přestaly hlídat náklady. Stále více než polovina (56 %) oslovených plánuje i pro letošní rok úsporná opatření. Je to však méně než loni, kdy k nim přistoupilo 69 % společností.

„Výsledky průzkumu naznačují, že firmy již nechystají další výrazné úspory na zaměstnancích, plánují dokonce znovu nabírat. Přesto je zřejmé, že šetřit se bude. Pokud to tedy nebude přímo na počtu zaměstnanců, lze očekávat, že to bude o tom, jak je co nejefektivněji využít,” dodává Jiří Moser.


Konec  

 

O průzkumu:

Již 5. ročníku Českého průzkumu názorů generálních ředitelů se během posledního čtvrtletí 2013 zúčastnilo téměř 140 vedoucích představitelů nejvýznamnějších společností působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů navazuje na PwC Globální průzkum názorů generálních ředitelů. Výsledky jeho již 17. ročníku byly stejně jako v předchozích letech zveřejněny na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

 

O PwC:

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.