Ředitelé firem volají po reformě mezinárodního daňového systému

13. května 2014 – Téměř dvě třetiny generálních ředitelů z celého světa se domnívají, že mezinárodní daňový systém firmy neúměrně zatěžuje. Příliš vysoké daně brzdí podle 70 % z nich firemní růst. Ukázala to zpráva společnosti PwC, která analyzuje postoje generálních ředitelů k otázkám daňové politiky.

Ředitelé mají výhrady nejen k výši daně ze zisku, ale i ke zdanění příjmů zaměstnanců, k daním z nemovitostí, DPH a celá řada dalších přímých i nepřímých daní.

„Generální ředitelé mají před sebou těžké rozhodování. Na jedné straně čelí zvyšující se daňové zátěži, na druhé straně nemohou ignorovat měnící se postoje veřejnosti ke zdanění firem,“ upozorňuje Rick Stamm, místopředseda globálního daňového oddělení PwC. „Průzkum PwC mezi generálními řediteli z celého světa jednoznačně ukázal, že si uvědomují rizika spojená s daňovou politikou, která ohrožující reputaci jejich firem. Hledají způsob, jak veřejnosti vysvětlit celkový daňový přínos svých firem pro společnost.“

Peter Chrenko
   
   
 

Ředitelé českých firem to vidí stejně: „Rostoucího daňového a odvodového zatížení se v České republice obává 91 % ředitelů zdejších firem. Nové vládě se přitom nabízí řada příležitostí, jak udělat daňový systém přívětivější tak, aby firmy ochotné platit daně považoval za své dobré klienty. Příkladem opatření a nástrojů, které mohou pomoci, jsou například call centra, metodická podpora, větší míra elektronické komunikace či využití e-auditu.

Peter Chrenko
vedoucí partner Daňových a právních služeb PwC Česká republika

   

Zásadní zjištění celosvětového průzkumu:

  • Celkem 65 % dotázaných uvedlo, že mezinárodní daňový systém neodpovídá potřebám nadnárodních společností. Jen 27 % ředitelů se domnívá, že státy G20 v blízké budoucnosti dosáhnou shody při řešení tohoto problému.
  • Daňová zátěž je řediteli firem chápána jako největší podnikatelské riziko, které jim brání v růstu jak na domácích, tak na zahraničních trzích. V průzkumu se tak vyjádřilo 70 % dotázaných, v loňském roce jich bylo 62 %.
  • Ředitelé si uvědomují, že je nutné obnovit důvěru veřejnosti v to, že firmy poctivě platí daně. Polovině dotázaných dokonce tento nedostatek důvěry brzdí růst firmy (loni to bylo 37 %). Kvůli příliš vysokým daním totiž firmy často balancují mezi etikou a možností platit nižší daně.
  • Podle 63 % generálních ředitelů patří daňová politika a konkurenceschopnost místních daňových systémů mezi základní faktory, podle nichž se rozhodují o tom, kde budou rozvíjet své podnikání.
  • Jen málo z dotázaných věří, že jejich vláda nebo mezinárodní instituce provedou potřebné daňové reformy. Pouze 21 % se domnívá, že by se jejich vládě podařilo vytvořit daňový systém, který bude více efektivní a konkurenceschopný než ten současný.

 

Konec

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.