Optimismus generálních ředitelů ve světě roste

Dvojnásobek oproti loňsku očekává zlepšení globální ekonomiky
39 % si je jistá růstem své firmy
Historicky nejvyšší obavy z přílišné regulace, rostoucích vládních deficitů a daní
Polovina generálních ředitelů plánuje letos růst počtu zaměstnanců ve svých firmách

23. ledna 2014 – Dvojnásobek generálních ředitelů firem po celém světě oproti loňsku očekává, že se situace globální ekonomiky během následujících 12 měsíců zlepší a 39 % šéfů si je jista růstem tržeb své firmy v roce 2014. Ukázal to již 17. Celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který provádí poradenská síť PwC. Stejně jako v předchozích letech byly jeho výsledky zveřejněny na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

„Generálním ředitelům se vrací optimismus. Úspěšně provedli své firmy recesí a nyní mají mnohem větší důvěru ve svou schopnost zvyšovat výnosy i ve vyhlídky globální ekonomiky. Uvědomují si však také, že dosahovat udržitelného růstu v pokrizové ekonomice zůstává skutečnou výzvou, zejména proto, že musí čelit měnícím se tržním podmínkám, jako je například zpomalování rozvíjejících se trhů,“ uvedl Dennis M. Nally, generální ředitel mezinárodní sítě poradenských společností PwC.

   
   
 

Důvěra v to, že ekonomika půjde opět nahoru je prvním krokem k tomu, aby firmy začaly znovu investovat a nabírat. Věřím, že zvyšující se globální optimismus se postupně přelije i do nárůstu poptávky, a tím i do nových zakázek pro české podniky.

Jiří Moser
řídící partner PwC ČR
 

   

Zlepšení světové ekonomiky očekává v následujících 12 měsících 44 % generálních ředitelů, loni mělo stejně pozitivní očekávání pouhých 18 % respondentů. Naopak pokles očekává letos jen 7 % (loni 28 %). Nejvíce optimistů je v západní Evropě (50 %). Naopak nejméně jich je v našem regionu střední a východní Evropy, jen 26 %. Zbytek světa se pohybuje kolem 40 %.

Největšími optimisty z hlediska odvětví jsou celosvětově generální ředitelé z odvětví pohostinství a volného času, kde růst očekává 46 % dotázaných. Za nimi jsou například bankovnictví a kapitálový trh (45 %), maloobchod (44%) či strojírenství a stavebnictví (41 %). Nejméně optimistů je v metalurgii (19 %).

Optimismus generálních ředitelů se zvyšuje, i pokud se podíváme na tržby jejich společností v letošním roce. Jejich růstem si je letos jistých 39 %. Loni jich bylo 36 %. Nejvíce optimistů, celkem 69 %, je na Blízkém východě. V regionu střední a východní Evropy si je růstem svých tržeb jistých pro letošní rok 37 % respondentů a v západní Evropě jen 30 %. Loni však věřilo v růst tržeb jen 22 % západoevropských šéfů.

 

Největší obavy generálních ředitelů

S tím, jak se zlepšuje pohled generálních ředitelů na ekonomiku, změnily se jejich hlavní obavy. Aktivita vlád, nebo její nedostatek, se dostávají do popředí zájmu generálních ředitelů. Na historických hodnotách je tak podíl ředitelů, kteří se obávají přílišné regulace (72 %) a rozpočtových deficitů (71 %). Největší obavy z přílišné regulace mají generální ředitelé ve Francii (88 %), Austrálii (85 %), Indii (82 %) a Německu (77 %).

Podíváme-li se na regulaci podrobněji, téměř čtyři pětiny generálních ředitelů říkají, že jim zvyšuje náklady, a více než polovině respondentů komplikuje získávání kvalitních zaměstnanců. Dvěma pětinám firem pak brzdí v úsilí o nové tržní příležitosti a inovace.

   
   
 

Generální ředitelé nadále vidí na obzoru tři strašáky v podobě přílišné regulace, rozpočtových deficitů a vysokého daňového zatížení. Vysílají proto jasný signál vládám, kde zdůrazňují své obavy.

Dennis M. Nally
generální ředitel mezinárodní sítě poradenských společností PwC

 

   

V dalších oblastech vyjadřují generální ředitelé téměř stejnou obavu ze zpomalení rozvíjejících se ekonomik (65 %) jako pomalého růstu rozvinutých trhů (71 %). Následují strach z rostoucího daňového zatížení (70 %), dostupnosti klíčových dovedností (63 %), nestability měnových kurzů (60%) a kapitálových trhů (59 %).

 

Příprava na budoucnost

Vývoj nových výrobků a služeb uvádí ředitelé jako největší růstovou příležitost pro letošní rok (35 %), a to ve větší míře než loni (25 %). Více generálních ředitelů než loni (20 % vs. 17 %) vidí růstovou příležitost ve fúzi, akvizici či strategické alianci. Ředitelé také zmiňují, že zkoumají růstové příležitosti v ekonomikách mimo země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína). Zajímavé růstové příležitosti spatřují v následujících třech až pěti letech v Indonésii, Mexiku, Turecku, Thajsku a Vietnamu. Vysoko hodnotí i USA, Německo a Velkou Británii.

„Generální ředitelé nám řekli, že vidí tři hlavní globální trendy, které do budoucna výrazně ovlivní podnikání jejich firem: rychlý technologický pokrok, demografické změny a posuny v ekonomické síly ve světě. Klíčem k budoucímu úspěchu proto bude nalézt cesty, jak tyto trendy převrátit do příležitostí pro jejich podniky,” řekl Dennis M. Nally.

Pro letošní rok plánuje zvyšovat počty zaměstnanců polovina oslovených generálních ředitelů. Loni mělo stejný plán 45 % dotázaných. Nejvíce se bude nabírat v technologických odvětvích (63 %), podnikatelských službách (62 %) a správě aktiv (58 %).


Konec  

 

Pozn. 1:

Země/regiony, kde si jsou generální ředitelé v následujících 12 měsících velmi jisti růstem tržeb svých společností

Země/regiony 2014 2013
Rusko 53 % 66 %
Mexiko 51 % 62 %
Jižní Korea 50 % 6 %
Indie 49 % 63 %
Čína/Hongkong 48 % 40 %
ASEAN (jihovýchodní Asie) 45 % 40 %
Dánsko 44 % X
Švýcarsko 42 % 18 %
Brazílie 42 % 44 %
Celosvětově 39 % 36 %
Rumunsko 39 % 42 %
USA 36 % 30 %
Austrálie 34 % 30 %
Německo 33 % 31 %
Skandinávie 30 % 20 %
Velká Británie 27 % 22 %
Kanada 27 % 42 %
Japonsko 27 % 18 %
Itálie 27 % 21 %
Venezuela 25 % 30 %
Jihoafrická republika 25 % 45 %
Španělsko 23 % 20 %
Francie 22 % 13 %
Argentina 10 % 26 %

 

Pozn 2:

Kolik generálních ředitelů plánuje letos zvyšovat počty zaměstnanců – podle odvětví

Odvětví 2014 2013
Technologie 63 % 44 %
Podnikatelské služby 62 % 56 %
Pojišťovnictví 59 % 39 %
Správa aktiv 58 % 55 %
Energetika 56 % 39 %
Zábava a média 53 % 43 %
Zdravotnictví 53 % 43 %
Bankovnictví a kapitálové trhy 52 % 44 %
Komunikace 52 % 36 %
Strojírenství a stavebnictví 51 % 52 %
Pohostinství a volný čas 51 % 33 %
Maloobchod 51 % 49 %
Chemický průmysl 49 % 43 %
Spotřební zboží 46 % 40 %
Průmyslová výroba 46 % 36 %
Automobilový průmysl 45 % 44 %
Lesnictví, papírenství a obaly 45 % 32 %
Farmacie 44 % 38 %
Doprava a logistika 40 % 43 %
Energetika a utility 36 % 41 %
Těžební průmysl 25 % 39 %
Metalurgie 22 % 28 %

 

O průzkumu:

17. Celosvětového průzkumu názorů generálních ředitelů se v posledním čtvrtletí roku 2013 zúčastnilo 1344 respondentů ze 68 zemí. Z toho 445 v regionu Asie a Pacifik, 442 v Evropě, 212 v Severní Americe, 165 v Jižní Americe, 45 v Africe a 35 na Blízkém východě.

 

O PwC:

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.