Třetina českých firem změní během dvou let majitele

Pětina z nich by měla zůstat v rodině stávajícího majitele

14. května 2012 – Třetina firem v rukou českých podnikatelů změní v nejbližších dvou letech majitele, případně již změny v jejich vlastnické struktuře probíhají. Další více než desetina vlastníků hodlá svou firmu prodat či předat dalším generacím v delším časovém horizontu. Vyplývá to ze studie „Dnes, za rok, příští generaci…“ poradenské společnosti PwC Česká republika.

„Majitelé českých podniků si uvědomují, že změna vlastnické struktury není snadný proces, a proto již dvě pětiny z nich mají připravený plán nástupnictví. Jde o strategii, jak vyřešit odchod z podniku, aniž by tím ohrozili jeho budoucí prosperitu. Další pětina vlastníků hodlá v nejbližších dvou letech takový plán připravit,“ říká David Borkovec, partner v Daňovém a právním oddělení PwC Česká republika, který radí podnikatelů s otázkami týkajícími se předání firmy.
 

(Převzato z průzkumu PwC ČR mezi vlastníky a manažery českých soukromých firem)

 

Průzkum PwC ukázal, že pětina (21 %) českých firem přejde v rámci rodiny do rukou další generace. Úspěšné mezigenerační předávky podniku jsou obvykle spojeny s tvrdou a dlouhodobou prací na obou stranách, důvěrou a schopnostmi zapojených jedinců i ostatních členů rodiny, zaměstnanců a obchodních partnerů.

   
   
 

Studie amerického Institutu rodinných firem ukazují, že pouze 30 % společností přežije po předání druhé generaci, jen 12 % ve třetí generaci a pouhá 3 % firem se dostanou za čtvrtou generaci či dále. České podniku jsou teprve na začátku, ale jsem si jistý, že podobná neúprosná čísla budou platit i pro ně.

David Borkovec
partner v Daňovém a právním oddělení PwC Česká republika

   

 

Jaké mají podnikatelé další možnosti?

  • Více než čtvrtinu firem (26 %) koupí strategický investor. Tito investoři kupují společnosti, aby vhodným způsobem doplnili své schopnosti, pronikli na trh nebo získali konkurenční výhodu.
  • Více než desetinu (11 %) firem odkoupí stávající management (management buy-out; MBO). Tato varianta je v poslední době populárnější v souvislosti s dostupným financováním a rostoucími zkušenostmi s podobnými transakcemi.
  • Další více než desetinu (11 %) společností hodlají jejich majitelé předat novým vlastníkům prostřednictvím primární emise akcií (IPO). IPO je elegantní varianta pro možnost postupně vystupovat ze společnosti a prostřednictvím minoritního podílu s ní neztratit kontakt.
  • Každá dvacátá (5 %) firma se spojí s jinou společností. Výhodou je, že pro tuto transakci není zpravidla potřeba externí financování.
  • Pět procent vlastníků plánuje prodat svou společnost finančnímu investorovi. V realitě je pak podíl finančních investorů na transakcích vyšší. Důvodem, proč se majitelé staví někdy negativně k prodeji své firmy finančnímu investorovi, je často nepochopení záměrů finančních investorů a obava vlastníků o ztrátu identity svých společností.
  • Existuje i řada dalších možností. Například jeden z oslovených majitelů firem uvedl, že plánuje svůj majoritní podíl ve společnosti prodat ostatním minoritním spoluvlastníkům.

(Převzato z průzkumu PwC ČR mezi vlastníky a manažery českých soukromých firem)


Jakou má moje firma hodnotu?

Chce-li majitel společnost prodat, ale i předat, měl by znát její cenu. Stanovit ji alespoň nějakým způsobem se pokusily téměř dvě třetiny (59 %) dotázaných. Existují různé metody, na jejichž základě lze hodnotu společnosti určit. Lze například vycházet ze současné hodnoty aktiv. Další možností, jak ocenit firmu, je očekávaná hodnota budoucích hotovostních toků (cash flow), které bude podnik generovat. Majitel také může vycházet z výsledků ocenění či transakcí společností obdobného typu a velikosti.

 

„Průzkum ukázal, že čeští majitelé pečlivě sledují transakce ve svém oboru. Třetina z nich by totiž použila právě transakci srovnatelné firmy pro určení hodnoty své společnosti,“ dodává David Borkovec.

 

Konec

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.