Třetina českých firem letos chystá transakce či užší spolupráce

18. června 2013 – Letošní rok by mohl být bohatý na firemní transakce. Více než třetina (39 %) tuzemských firem plánuje letos změnu své organizační struktury. Vyplývá to z průzkumu PwC ČR mezi majiteli a generálními řediteli významných tuzemských společností. Celkem 36 % procent dotázaných majitelů a šéfů firem uvedlo, že chystají fúzi, akvizici či uzavření strategické aliance. Pro 14 % respondentů je fúze nebo akvizice dokonce největší růstovou příležitost pro letošní rok.

Analogická situace existuje také ve firemním prostředí. Zde jsou však nižší škody spíše dílem náhody a vnějších vlivů, než přičiněním samotných společností. I v Praze budou celkové škody, které firmy utrpí v porovnání s poslední velkou povodní v roce 2002 taktéž nižší.

Miroslav Bratrych
   
   
 

Sílící tlak na efektivitu přiměl mnoho firem zamyslet se nad tím, zda mají správně nastavenou organizační strukturu, popř. zda by nebylo vhodné část firmy odprodat či naopak vhodně doplnit koupí jiného podniku. Po více než dvou desítkách let úspěšného rozvoje zde také řada podnikatelů dospěla do stádia, kdy by chtěli firmu předat další generaci, nebo jsou v situaci, kdy je podnik tak velký, že na jeho řízení sami nestačí. Takové firmy již dorostly do velikosti, kdy o ně mají zájem i zahraniční investoři. Privátních prodejců je na trhu celkem dost a naleznou i seriózního kupujícího pokud je firma připravená na prodej a požadovaná cena odráží realitu trhu.


Miroslav Bratrych
vedoucí partner oddělení Poradenství,
PwC Česká republika

   

Domácí trh se stává řadě českých firem malý. Jak ukázal průzkum PwC ČR, čtvrtina (25 %) z nich vidí největší růstovou příležitost pro letošní rok ve vstupu na zahraniční trh.

Ve finančních plánech jsou tuzemští podnikatelé stále velmi konzervativní. Téměř všichni (93 %) hodlají využít své vlastní prostředky a velká část (61 %) respondentů si k tomu chce ještě půjčit v bance.

Čeští podnikatelé (68 %) o sobě tvrdí, že si i v těžkých časech snaží udržet stávající zaměstnance. A potvrzují to i jejich plány pro letošní rok, který bude podle čísel, která přicházejí z ekonomiky stále velmi náročný. Polovina dotázaných (50 %) plánuje letos ve své firmě zvýšit počet pracovních míst a další čtvrtina (25 %) alespoň zachová stávající úroveň zaměstnanosti. Propouštět tedy letos měla jen čtvrtina českých soukromých firem. Chápou však, že letošní rok nebude jednoduchý, a tak polovina (50 %) respondentů má jako jednu z priorit zlepšení provozní efektivnosti a stejný počet dotázaných plánuje letos snižovat náklady.

Petr Smutný
   
   
 

Důležitější než snižovat náklady je umět je správně řídit. Tato schopnost však mnoha českým podnikatelům stále chybí, což jim nedodává dostatek odvahy k razantním a nepříjemným krokům, které jsou nutné k ozdravení jejich podniků a opětovnému nastartování růstu.


Petr Smutný
vedoucí partner oddělení Podnikových financí a restrukturalizací, PwC Česká republika

   

Čeští podnikatelé si uvědomují, že do problémů se mohou dostat nejen oni, ale např. i jejich dodavatelé. Proto 63 % dotázaných hodlá letos diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec a spolupracovat s více obchodními partnery. České firmy přistupují k tomuto riziku mnohem obezřetněji než nadnárodní společnosti. Tam stejně odpověděla jen polovina dotázaných.

 

 

Konec

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.