Šéfové firem: Důraz na etiku a odpovědnost v podnikání letos zesílí

26. února 2013 – Firmy se letos hodlají mnohem více soustředit na to, zda podnikají v souladu s etickými principy a jak svou činností ovlivňují např. životní prostředí. Ukázal to průzkum PwC mezi více než 1300 generálními řediteli významných firem z celého světa, včetně ČR. Více než polovina (56 %) dotázaných uvedla, že letos hodlá posílit etické principy ve svých firmách. V Česku jsou diskuse o udržitelném podnikání spíše v zárodcích. Pomoci rozproudit je by mělo i březnové Fórum pro udržitelné podnikání 2013, kde bude o otázce udržitelnosti diskutovat 150 manažerů tuzemských firem z různých oborů.

Polovina (50 %) oslovených generálních ředitelů zmínila, že se letos více zaměří na otázku diverzity, tedy přizpůsobování pracovních podmínek specifickým požadavkům různých skupin zaměstnanců, ať už jde o věk, pohlaví či zdravotní či rodinný stav apod. Na úrovni nejvyššího managementu hodlá otázky diverzity letos aktivněji řešit třetina (33 %) firem. Téměř polovina (49 %) firem plánuje v letošním roce snížit negativní dopady svého podniku na životní prostředí.

Jiří Zouhar
   
   
 

Odpovědné podnikání už dávno není jen otázkou marketingu či příležitosti pochlubit se, kolik peněz dal podnik na charitu. Firmy si uvědomují, že pokud se nechovají společensky odpovědně, přestávají být konkurenceschopné, hůře získávají nové klienty a investoři o ně mají menší zájem. Právě zájem a tlak investorů je důvodem, proč více než 40 % firem po celém světě plánuje letos zavést či zlepšit reporting o udržitelnosti a dalších nefinančních oblastech svého podnikání.

Jiří Zouhar
partner odpovědný za oblast udržitelnosti ve společnosti,
PwC Česká republika

   

 

Odbornost nebo rodinné zásluhy?

V České republice je zatím reporting o udržitelnosti a jeho prezentace veřejnosti spíše v začátcích a jen málo firem s tím má zkušenosti. Očekáváme však, že i tuzemské společnosti se budou muset této oblasti systematicky věnovat.

Zkušenosti z vyspělých zemí ukazují, že impulzem pro řadu firem k odpovědnému podnikání bylo to, že se jim dlouhodobě vyplatí chovat se šetrně k životnímu prostředí a férově ke svým zaměstnancům. Díky odpovědnému přístupu začaly být efektivnější, například na výrobu auta či obuvi potřebovaly méně surovin,“ dodává Jiří Zouhar.

Konkrétní příklady udržitelného podnikání vidíme i v České republice. Například poradenská společnosti PwC ČR si jako své nové sídlo zvolila budovu City Green na pražské Pankráci, která splňuje požadavky na udržitelnost kancelářských budov a jejich dopad na životní prostředí. Dne 20. března 2013 se v jejích prostorách uskuteční Fórum pro udržitelné podnikání 2013, kde bude o otázce udržitelnosti diskutovat 150 manažerů firem z různých oborů.

 

 

Konec

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2015:

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již šestým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu.
 

Růst výnosů v následujících letech očekává naprostá většina ředitelů


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2015

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR

Více

Méně

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již šestým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů, v němž jsme letos získali odpovědi 151 lídrů českého byznysu, navazuje na celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který poradenská síť PwC provádí již 18 let. Jeho výsledky jsou tradičně zveřejňovány na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.
 

Růst výnosů v následujících letech očekává naprostá většina ředitelů.


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2015

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR