Rodinné firmy se stávají mezinárodními hráči

11. prosince, 2012 – Více než dvě třetiny (67 %) rodinných firem po celém světě vyvážejí část svou produkci do zahraničí. A do pěti let by měly exportovat téměř tři čtvrtiny (74 %) rodinných firem. Ukázal to průzkum PwC mezi téměř dvěma tisíci vedoucích představitelů rodinných firem. Ti uvedli, že čtvrtinu svých tržeb (25 %) realizují v zahraničí. Zároveň očekávají, že podíl exportu na jejich příjmech by měl do pěti let vzrůst až na 30 %.

Téměř polovina (45 %) dotázaných zástupců rodinných firem po celém světě očekává nárůst exportu během příštích pěti let. Není překvapivé, že nejvíce v současnosti vyvážejí asijské rodinné firmy, nicméně pokud jde o plánovaný nárůst exportu, největší ambice mají firmy z regionu střední a východní Evropy. Chtějí zvýšit export o 10 %.

David Borkovec
   
   
 

I české firmy si začínají uvědomovat, že jim je český trh malý. Podle našich průzkumů by měla své zahraniční aktivity v příštím roce rozjet či posílit přibližně třetina českých rodinných firem, jejichž velikost jim takovou expanzi umožňuje. I přes řadu nástrah je to podle mého názoru krok správným směrem, neboť zůstat pouze doma znamená uzavřít si dveře před řadou zajímavých růstových příležitostí.

David Borkovec
partner, PwC Česká republika

   

 

Nejraději hned za humna

Rodinné firmy míří v rámci zahraniční expanze nejčastěji na sousední trhy či do kulturně a jazykově blízkých regionů.

Za největší překážky, s nimiž se musí při vstupu na zahraniční trhy vypořádat, považují rodinné firmy:

  • odlišnou podnikatelskou kulturu
  • konkurenci
  • kolísání měnových kurzů
  • ekonomickou situaci na cílovém trhu
  • řízení složitějšího dodavatelsko-odběratelského řetězce
  • financování mezinárodní expanze

Českým podnikatelům mířícím do zahraničí, často pomáháme se zvládnutím nástrah jiného legislativního prostředí, které se vyznačuje například zcela odlišnými regulatorními či daňovými pravidly. Bez jejich zvládnutí nelze uspět se sebelepším podnikatelským záměrem. A mnozí podnikatelé se již poučili, že velmi odlišná pravidla mohou panovat i kousek za našimi hranicemi,“ dodává David Borkovec.

 

 

Konec

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.