PwC studentský barometr 2012: Spolupráce univerzit a firem se profesionalizuje

Práce v renomované studentské organizaci se při pohovoru cení


24. října 2012 – Společnost PwC, která tradičně patří mezi nejžádanější zaměstnavatele v České republice, zveřejnila první závěry ze série tradičních průzkumů chování studentů převážně ekonomických vysokých škol „PwC Studentský barometr“. Průzkum ukázal, že v době ekonomické nejistoty si firmy dobře hlídají, aby o jejich spolupráci s univerzitou studenti věděli. Již více než dvě třetiny (69 %) studentů znají partnerské firmy svých univerzit. Loni to bylo 60 % studentů předloni pouhých 39 % studentů.

 

Václav Prýmek
   
   
 

Náročné ekonomické prostředí přimělo řadu firem k úsporným opatřením, což se dotklo i jejich projektů, které mají s univerzitami. Prozíravější firmy si však uvědomují, že svou přítomnost na univerzitách ničím nenahradí a se školami se vzájemně potřebují. Pečlivě však přehodnotily své aktivity, aby z nich získali maximum. To znamená, aby o nich studenti věděli. Z tohoto přístupu těží i studenti, neboť firmy pro ně připravují aktivity, které opravdu využijí. Nám se osvědčují ty, kde jsme nejblíže studentům, tedy diskuse, přednášky, případové studie, ať už u nás, či na půdě škol.

Václav Prýmek
partner ve společnosti PwC Česká republika

   

Mírně kleslo povědomí studentů o aktivitách studentských organizací na jejich vysokých školách. Stále je však vysoké. Podle PwC Studentském barometru 2012 znalo nějakou studentskou organizaci 85 %, loni to bylo 89 %. Očekáváme, že i do budoucna budou hrát studentské organizace významnou roli na univerzitách. Řada těchto organizací i jejich aktivit se v posledních letech velmi zprofesionalizovala, a stávají se tak seriózním partnerem škol i firem.

„Spolupráce s dobrou studentskou organizací je pro budoucí kariéru mladého člověka přínosnější, než brigáda ve zcela nesouvisejícím oboru. Přibližně polovina absolventů, které přijmeme, byla během studia členem některé ze studentských organizací,“ říká Václav Prýmek.

Oproti loňskému roku výrazně vzrostl počet studentů, kteří se přímo angažují v některé ze studentských organizací. Zatímco v roce 2011 se k členství v nějaké studentské organizaci hlásilo 12 % studentů, letos už je to 30 %.

„Loňský propad připisuji zhoršené situaci na trhu práce, kdy řada studentů v obavách o své uplatnění hledali jakoukoli práci, aby se mohli prokázat praxí ve svém životopise. Těší mě, že osvěta zafungovala a stále více studentů pochopilo, že pokud nemají existenční problémy, ocení budoucí zaměstnavatel spíše působení v relevantní studentské organizaci, než nesouvisející brigádu,“ dodává Václav Prýmek.
 


5 tipů školám, jak „vyrobit“ kvalitní absolventy

Poradenská společnost PwC je na českém trhu již více než dvě desítky let. Řadu let již provádí mezi absolventy, kteří se k ní hlásí, průzkum Studentský barometr. Na základě jeho výsledků a dlouholetých zkušeností připravila 5 tipů, které by měly pomoci univerzitám při přípravě absolventů na budoucí kariéru. Komentuje je Václav Prýmek, partner PwC ČR.

 1. Měkké dovednosti
  „Prezentační dovednosti, komunikační schopnosti umění prodat sebe a svůj nápad jsou životní nutností každého bez ohledu na obor, kterému se věnuje. Pokud své znalosti a schopnosti máte pouze ve své hlavě či v šuplíku, nikdo je neocení. A příležitost je prodat budete mít možná během pouhé minuty, kdy náhodou potkáte šéfa ve výtahu.“

 2. Jazyky
  „Český trh je příliš malý na to, aby si jakýkoli odborník vystačil jen s mateřským jazykem. Schopnost domluvit se anglicky se tak na stále více pozicích stává stejnou samozřejmostí jako to, že umíte číst a psát česky. Komunikativní znalost angličtiny by proto měla být samozřejmostí u každého absolventa vysoké školy.“

 3. Zahraniční zkušenost
  „Třeba pouhý semestr na zahraniční univerzitě či stáž v cizí firmě může dát studentovi více než několik let na doma. Rozdíl mezi absolventy, kteří tuto zkušenost mají, a kteří ne, je patrný.“

 4. Praktická zkušenost
  „Úzká spolupráce s firmami by měla být cílem pro univerzity a naopak. Dobré uplatnění studentů je nejlepší vizitkou školy. Pokud je však odtržena od reality a nezná potřeby firem, pro které mladé lidi připravuje, nedokáže poskytovat kvalitní vzdělání. Na druhou stranu progresivní firmy pochopily, že spolupráce s akademickou sférou přináší benefit i pro ně. Navíc jsou pak ochotné poskytnout školám své know-how, praktické zkušenosti, chybějící finanční zdroje či technické vybavení.“

 5. Logické myšlení
  „Biflování už dávno nestačí. Moderní absolvent musí umět logicky myslet, pracovat s informacemi a správně je vyhodnotit. Rychlý vývoj jednotlivých oborů vyžaduje neustálé doplňování znalostí a celoživotní vzdělávání.“

 

 

Konec

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.