PwC odhaduje škody firem z červnové velké vody na 2,3 mld. Kč

Firmy se poučily z předchozích povodní, jejich krizové plány mají ale stále trhliny

 

12. června 2013 – Škody, které napáchaly povodně na začátku června, se v tuto chvíli vyšplhaly na 7,5 miliardy korun. Z toho ztráty firem činí přibližně 2,3 miliardy. Odhaduje to analýza zpracovaná odborníky PwC Česká republika. Vlna povodní byla rozsahem menší než v roce 2002. To částečně vysvětluje i desetkrát nižší odhadované materiální škody. Dalším důvodem jsou zkušenosti z předchozích záplav, které umožnily lepší přípravu a organizaci protipovodňových opatření v zasažených oblastech.

Analogická situace existuje také ve firemním prostředí. Zde jsou však nižší škody spíše dílem náhody a vnějších vlivů, než přičiněním samotných společností. I v Praze budou celkové škody, které firmy utrpí v porovnání s poslední velkou povodní v roce 2002 taktéž nižší.

Tomáš Kuča
   
   
 

Společnosti se sice po přechozích zkušenostech částečně poučily, avšak dle našich zkušeností přípravy na podobné situace nadále silně podceňují.


Tomáš Kuča
partner v oddělení Řízení rizik,
PwC Česká republika
 

   

Katastrofické scénáře se přitom nemusí omezovat jen na zatopení vodou. Mnohem častějším případem je třeba ničivý požár v prostorách společnosti, krátkodobě neřešitelné závady na přívodech elektřiny a datových sítí, případně jiné výpadky infrastruktury společnosti. Důležité je však nejenom okamžité řešení momentálních problémů, ale i možnost rychlé obnovy v situaci, kdy jejich následky mají dlouhodobější dopad.

„Aktivní prevence by přitom ušetřila v některých případech až desítky milionů korun,“ upozorňuje Tomáš Kuča.

Zkušenosti PwC z řady společností ukazují, že firmy mívají nedostatečné plány kontinuity podnikání. Takové plány jim v případě událostí, jako jsou povodně, umožní minimalizovat škody a v nejkratším možném čase obnovit fungování podniku.

„Je až s podivem, že i u velkých společností se v praxi setkáváme s tím, že plány kontinuity podnikání buď neexistují vůbec, nebo mají velmi obecnou podobu. V případě problémů by nestačily k tomu, aby firma minimalizovala škody a včas obnovila svou činnost,“ říká Tomáš Kuča.

Společnosti také často nemají připraveny náhradní lokality pro umístění serverového vybavení, neudržují zálohy dat mimo své hlavní sídlo nebo nepočítají s nenadálou kompletní nedostupností svého sídla. Problémem bývají i nevhodně uzavřené smlouvy s dodavateli, které firmě včas nezajistí potřebnou součinnost dodavatele. Společnosti se také při plánování kontinuity podnikání často chybně soustředí pouze na oblast IT, nebo zapomínají na aktualizaci a testování krizových plánů.

„Oblast obnovy podnikání má z naší zkušenosti dostatečně pokryto zhruba 20 % společností, v oblasti plánů obnovy po havárii je to pak zhruba 40 %,“ dodává Tomáš Kuča.

Kvalitně připravený plán obnovy po havárii (DRP) a plán obnovy podnikání (BCP) by měl být základem pro zvládání rizik nenadálých událostí. Spolu s pravidelným testováním těchto postupů umožní společnostem v případě krizové události okamžitě reagovat optimálním způsobem, minimalizovat škody a v krátké době znovu obnovit běžné fungování. Dobré krizové plány obsahují jednoznačnou definici zodpovědností a kompetencí pro jednotlivé krizové scénáře, způsoby jak v krizové situaci zajistit obsluhu klientů nebo například seznam prioritních klientů, u nichž by zdržení mohlo vyústit až v jejich ztrátu.

 

 

Konec

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.