PwC investuje 60 milionů dolarů do posílení kapacit a rozšíření nabídky služeb v regionu střední a východní Evropy

17. října 2013 – PwC investuje v následujících třech letech 60 milionů dolarů (více než miliardu korun) v regionu střední a východní Evropy (CEE) do rozšíření své odvětvové a odborné specializace a posílení vůdčí pozice na trhu. Investici bude financovat PwC Velká Británie (PwC UK). Cílem investice bude jak získání klíčových znalostí z trhu, tak přizvání zahraničních odborníků, ředitelů a partnerů, z globální sítě PwC.

Mike Kubena
   
   
 

Trhy v regionu střední a východní Evropy vyspěly, naši klienti jsou náročnější a my jim toho musíme nabídnout mnohem více, máme-li si je udržet a stavět na naší pozici číslo jedna na trhu. Musíme přijít s hlubší, širší a lépe provázanou nabídkou, která uspokojí specifické požadavky klientů. Před několika lety jsme začali rozšiřovat naši nabídku odvětvových a technických znalostí a už s ní slavíme výrazný úspěch. Užší spolupráce s PwC UK nám umožní urychlit investice do našeho podnikání a rozvoj našich znalostí, a tím i hodnoty, kterou přinášíme našim klientům a která nám pomáhá k udržitelné míře ziskovosti. Zároveň tím vytvoříme řadu zajímavých pracovních příležitostí pro lidi ve střední a východní Evropě.

Michael Kubena
generální ředitel PwC CEE

   

Přesun ekonomické síly na rozvíjející se trhy

Aktuální výroční přehled globálního hospodaření PwC (Global Annual Review) ukázal pět velkých trendů, které změní budoucnost podnikání na celém světě. Jedním z nich je přesun ekonomické síly z rozvinutého světa do rozvíjejících se zemí. V následující dekádě dosáhne tento posun vrcholu, neboť rozvíjející se trhy nadále posilují svůj globální vliv. V roce 2009 dosahoval hrubý domácí produkt (HDP) sedmi předních rozvíjejících se ekonomik světa (E7) přibližně dvou třetin HDP zemí G7, jejich vyspělých protějšků. Do roku 2050 se tento poměr převrátí a HDP zemí E7 bude téměř dvojnásobný ve srovnání se zeměmi G7.

Ian Powell, senior partner a vedoucí partner PwC UK, uvádí:
„Investujeme do oblastí naší mezinárodní sítě, kde je výrazný potenciál k vyššímu růstu. Pro nás je rozhodující být v pozici, kdy můžeme našim stávajícím klientům pomoci těžit z rychlého růstu rozvíjejících se ekonomik a zároveň zde spolupracovat s novými klienty, kteří zde rostou.”

Investice budou směřovat do odvětví, služeb a geografických oblastí, které pravděpodobně povedou k hospodářskému růstu v tomto regionu. Půjde zejména o Rusko, Polsko a některé další rychle rostoucí ekonomiky a klíčová odvětví, jako jsou ropa a plyn, utility (veřejné služby), těžební průmysl, finanční služby a veřejný sektor.

Jiří Moser
   
   
 

Příliv investic do poradenských služeb PwC podpoří zejména české klienty, kteří podnikají ve více zemích regionu střední a východní Evropy a využívají nás jako jediného poradce pro své podnikání pro celý region. Specifické znalosti však přineseme i na český trh stejně jako zajímavé příležitosti pro české odborníky. Jedná se o další významnou investici PwC v regionu. Nedávno jsme investovali do centra sdílených IT služeb, které z Prahy obsluhuje celou střední a východní Evropu.

Jiří Moser
řídící partner PwC Česká republika

   

Konec

 

O PwC CEE

PwC střední a východní Evropa působí v tomto regionu už více než 20 let. V současné době firma zahrnuje 280 partnerů a 7000 zaměstnanců v 54 kancelářích v 29 zemích. Jsme jediná poradenská firma, které má plně propojenou síť služeb pokrývající celý region střední a východní Evropy a země bývalého Společenství nezávislých států.

 

O PwC UK

V PwC UK pracuje 874 partnerů a více než 17,4 tisíce zaměstnanců v 57 kancelářích po celé Velké Británi, Normanských ostrovech a na Blízkém východě. Pro více informací navštivte www.pwc.co.uk.

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.