PwC ČR předala zvláštní cenu za inovativnost společnosti Elko EP

V úterý 27. března 2012 předali Věra Výtvarová, partnerka PwC ČR odpovědná za služby pro společnosti v soukromém vlastnictví a Daniel Sobotka, ředitel České inovace, o.p.s., zvláštní cenu PwC za inovaci společnosti Elko EP. Cenu převzal Jiří Konečný, majitel a generální ředitel společnosti.

Zvláštní cena PwC ČR je jednou z kategorií soutěže Česká inovace (ČIN) 2011. Společnost Elko EP byla oceněna za bezdrátovou dotykovou ovládací jednotku, která reguluje osvětlení, vytápění, žaluzie, komunikuje s detektory i spíná spotřebiče. Společnost Elko EP získala certifikát na Maestro - jednodenní seminář pro vedení a top management podniku, který pomůže řídit a zvýšit výkonnost firmy tak, aby dosahovala dlouhodobých strategických cílů.

 

Velmi si vážíme této ceny, která je oceněním nejen produktu RF Touch samotného, ale hlavně práce celého týmu lidí, který se na něm podílel. V dnešní době mohou v tvrdém konkurenčním boji obstát pouze společnosti a produkty, které jsou právě něčím pro zákazníka inovativní.


Jiří Konečný
majitel a generální ředitel společnosti,
Elko EP

Maestro je takový pohled do zrcadla, který pomůže zajistit shodu vedení a zaměstnanců ohledně strategických záměrů a způsobů, jimiž je podnik dosáhne. Je ideální pro rostoucí společnosti jako Elko EP, protože jim pomůže zaměřit pozornost správným směrem a efektivně splnit dlouhodobé cíle.
Věra Výtvarová
partnerka odpovědná za služby pro společnosti v soukromém vlastnictví,
PwC Česká republika

 

KONEC 

Poznámky
 

Soutěž Česká inovace (ČIN) pořádá obecně prospěšná společnost Česká inovace. PwC ČR je jedním z partnerů této platformy a zároveň je partnerem kategorie pro malé a střední podniky: Inovační hvězda. Informace o soutěži a o vítězích najdete zde: http://www.pwc.cz/inovace nebo zde http://www.festival-cin.cz/
 

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.