Přístup k daňovým sazbám se celosvětově mění s pokračujícími reformami daňových systémů

19. listopadu 2013 – Vlády zemí celého světa přijímají řadu opatření pro dosažení rovnováhy mezi zvyšováním daňových příjmů a podporou růstu, vyplynulo z nové studie „Jak se platí daně“ (The Paying Taxes) 2014 Světové banky a společnosti PwC. Počet a výše jednotlivých daní byla firmám výrazně zvýšena ve 14 státech. Ve stejném počtu zemí byla naopak daňová zátěž firmám snížena. Tempo poklesu celkové výše daní, které firma musí platit, se celosvětově spíše zpomaluje. Dnes publikovaná zpráva odhalila, že od doby, kdy byla poprvé před 9 lety publikována, daně z příjmů právnických osob klesaly. Oproti tomu daně, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance, zůstávají stabilní a v současnosti představují největší podíl na celkové výši daňové povinnosti.

Studie daňových režimů ve 189 zemích světa také ukázala, že 32 států přijímalo v období června 2012 do června 2013 další kroky vedoucí ke zjednodušení plateb daní. Již třetí rok po sobě bylo nejčastější reformou zavedení nebo zlepšení online vyplňování daňového přiznání a zlepšení platebních systémů. Čas potřebný ke splnění daňové povinnosti a počet nutných plateb se v roce 2012 nadále snižoval, avšak tempo poklesu zpomaluje.

„Finanční úřady po celém světě přijímají kroky k zefektivnění a modernizaci vybírání a placení daní. Poplatníci v 76 státech mohou nyní podávat daňová přiznání elektronicky z kteréhokoliv místa na světě. Využití nejnovějších technologií pro podporu kvality veřejných služeb zvyšuje transparentnost a mnoha finančním úřadům také umožňuje navýšit daňovou základnu, což s sebou nese pozitivní makroekonomické dopady,“ říká Augusto Lopez Claros, ředitel pro globální ukazatele a analýzu (Global Indicators and Analysis) ve Světové bance.

Zpráva uvádí, že středně velká firma má v průměru celkovou daňovou povinnost ve výši 43,1 % z celkových příjmů, provádí 26 plateb a potřebuje 268 hodin pro dodržení svých daňových povinností.

„Reformy daňových systémů jsou klíčové a tato studie dokazuje, že důležité nejsou jen daně z příjmů právnických osob. Podstatná jsou také rozhodnutí o tom, kdo má mít povinnost platit daň a v jaké výši,“  říká Andrew Packman, vedoucí oddělení pro daňovou transparentnost (Tax Transparency and Total Tax Contribution) v PwC. „Trendy v mezinárodním daňovém prostředí, jako je například globalizace, narůstající konkurence mezi státy ve výši daňových příjmů a zvyšující se podíl nehmotných statků na majetku firmy, jako jsou značky, software a know-how, vyžadují moderní daňové systémy, které budou pružně reagovat na potřeby moderního podnikání.“

Studie Jak se platí daně 2014 se zabývá daňovými soustavami ve 189 zemích světa od roku 2004. Měří všechny mandatorní daně a poplatky, které musí středně velké firmy platit v daném roce. Daně a poplatky v sobě zahrnují daň ze zisku, korporátní daně, sociální příspěvky, daně, které platí zaměstnavatel za svého zaměstnance, majetkové daně, daň z převodu nemovitosti, daň z dividend, daň z kapitálových výnosů, daň z finančních transakcí, daně spojené se sběrem odpadu, silniční daň, daň z motorových vozidel a další daně a poplatky.

Více informací o studii Jak se platí daně (Paying taxes) naleznete na www.pwc.com/payingtaxes.

Každoroční studie Jak se platí daně (Paying taxes) vychází ze zprávy Světové banky „Doing business“, konkrétně z kapitoly o placení daní (on Paying Taxes). Pro více informací o studiích Doing Business navštivte www.doingbusiness.org.

 

Konec

O Skupině Světové banky

Skupina Světové banky je jedním z největších zdrojů financování a znalostí pro rozvojové země. Zahrnuje pět úzce spolupracujících institucí: Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní asociaci pro rozvoj (IDA), Mezinárodní finanční korporace (IFC), Multilaterální agenturu pro garanci investic (MIGA) a Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů (ICSID). Každá instituce hraje důležitou roli v poslání bojovat proti chudobě a zlepšovat životní standardy lidí v rozvojových zemích. Pro více informací navštivte www.worldbank.org, www.miga.org nebo www.ifc.org.

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.