Podeváté bude sestaven žebříček dravosti českých firem – štik českého byznysu 2012

18. června 2012 – Společnost Coface Czech vyhlásila devátý ročník hodnotícího žebříčku Štiky českého byznysu a současně představila vítěze předchozího ročníku. Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface Czech počátkem roku 2005 s cílem identifikovat české podniky rostoucí s dobrými výsledky hospodaření a dobrou úrovní likvidity a finanční stability. Žebříček si klade za cíl nabídnout podnikatelské veřejnosti hodnověrný nástroj k posouzení střednědobé dynamiky a stability českých firem na celostátní i krajské úrovni. Letos je žebříček pořádán pod záštitou AMSP ČR.

 „Štika je nejznámější dravá ryba vyskytující se ve většině našich revírů. Dorůstá poměrně velkých rozměrů, rychle roste a je schopna lovit i značně velkou kořist. A takové jsou i „Štiky českého byznysu“, v naprosté většině malé a střední podniky, chytré, rychlé, pružné, dravé a úspěšné“, říká Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která poskytla této soutěži záštitu.

Žebříček je unikátní tím, že po prvotní kvalifikaci pak v celkovém hodnocení nehraje žádnou roli velikost podniku, a na předních místech se tak mohou umístit i méně známé menší firmy. Hodnocení navíc není zároveň zatíženo žádnou individuální volbou, opírá se jen o objektivní ekonomické ukazatele.

„Průzkum, který jsme si nedávno udělali mezi českými podnikateli, ukázal, že více než polovina z nich letos očekává růst své firmy. I když to tedy z novinových titulků není někdy patrné, řadě tuzemských firem se daří a je potřeba tyto dobré příklady ukazovat a oceňovat. Proto také podporujeme soutěž Štiky českého byznysu, která potvrzuje naši zkušenost z trhu, že v naší zemi je mnoho inovativních a úspěšných podnikatelů. Objektivní hodnocení Štik českého byznysu oceňuje ty opravdu nejlepší,“ říká David Borkovec, partner PwC Česká republika.

Soutěžní kategorie 9. ročníku:

Štiky českého byznysu v kategorii celostátních výsledků

  • Vyhodnocuje se 1. – 3. místo.

Štiky českého byznysu v kategorii krajských výsledků

  • Vyhodnocuje se 1. místo v každém kraji.

Skokan roku

  • Hodnotí se řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky. Vyhodnocuje se první místo.

“Našeho postavení bychom nedosáhli bez dlouhodobé spolupráce s perspektivními firmami a jejich majiteli. Chtěli bychom proto prostřednictvím této soutěže ocenit práci nejúspěšnějších českých firem, podpořit je v jejich dalším rozvoji a podělit se s nimi o úspěch,” vysvětluje zapojení do projektu Ivan Jakúbek, viceprezident Enterprise Investors pro Českou republiku a Slovensko.

„Proč Štiky? Chceme kandidátům pomoci ochránit majetek,“ říká Petr Laštovka, partner Emun Partners. Štiky českého byznysu vidím jako projekt, který v současné době dává smysl. Proto jsme s potěšením využili příležitosti zapojit se v projektu na pozici hlavního partnera a těšíme se na příjemná setkávání nejen s kandidáty, ale i s ostatními partnery projektu. Osobně fandím všem, kteří se na trhu profilují nejen jako spolehlivá firma, ale zároveň ohromí svým dynamickým růstem a výsledky i v krizových letech. Mě osobně takové příběhy velice inspirují, a proto je mi ctí, že mohu touto cestou majitele firem nejen podpořit, ale také nabídnout jim pomocnou ruku ve smyslu ochrany jejich majetku,“ dodává.

 

Žebříček Štiky českého byznysu je otevřený pro všechny firmy registrované v Obchodním rejstříku ČR vyjma firem, které mají obor podnikání v oblasti zbrojní výroby nebo v oblasti výroby a distribuce paliv.

 

Dalšími kritérii zařazení do žebříčku jsou dosažené ekonomické výsledky po sobě následujících 3 let (např. v roce 2012 se vyhlašují výsledky za roky 2009-2010-2011), obrat vyšší než 10 milion EUR ročně v každém hodnoceném roce, alespoň jeden kladný hospodářský výsledek a schopnost společnosti dostát svým závazkům. Žebříček je sestavován z dat obsažených v unikátní databázi informací o firmách, kterou kompletuje a aktualizuje Coface. Žebříčku se může zúčastnit kterákoli firma, která Coface poskytne své ekonomické výsledky za poslední 3 roky.

Pro umístění v žebříčku je rozhodující hodnota Indexu 1000 Coface, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií: nárůstu obratu, ROE (tj. hospodářský výsledek po zdanění k vlastnímu kapitálu), ROA (tj. hospodářský výsledek po zdanění k celkovým aktivům), běžné likvidity a míry zadluženosti. Za každé z těchto pěti kritérií lze získat až 200 bodů, a maximum tak je 1000 bodů.

Coface vybere v každém kraji nejméně 10 firem odpovídající kritériím žebříčku, které budou seřazeny dle ekonomického hodnocení Coface od první (nejlepší) po desátou v každém kraji.

 

„Být kvalifikován jako Štika českého byznysu znamená mít větší odolnost vůči tržním výkyvům a tím i hrozbám bankrotu,“ říká Martin Růžička, country manager společnosti Coface Czech, která žebříček Štiky českého byznysu založila. Dokládá to na srovnání počtu prohlášených konkursů v roce 2011 u aktivních firem v ekonomice a u počtu firem, které byly hodnoceny jako podnikatelské štiky v posledních třech letech. „Výskyt prohlášených konkursů u Štik je o 60% menší než průměru počítaného na cca 750 tis. aktivních firem“, říká Růžička.  „Každý růst byznysu přináší riziko neúspěchu a naším zájmem je poukázat na firmy, které se snaží vybalancovat rizika a lidově řečeno myslet na zadní kolečka tj. správně strukturovat zdroje a rizika,“ dodává na závěr Růžička.

 

Štiky českého byznysu v číslech

V ČR je registrováno přibližně 2,5 mil. firem (90 % podnikatelů)

Po úpravách své databáze deklaruje ČSÚ počet aktivních firem na 1,1 mil. (při využití informací z ČSSZ a finančních úřadů)

Odhad Coface – 700 tis. aktivních firem v ČR

V databázi Coface v ČR je 60 tis. nejaktivnějších firem (40 % = fyzická osoba-podnikatel, 60 % = právnická osoba-firma)

Databáze Coface obsahuje v ČR 90 % všech firem s obratem > 30 mil. Kč, z toho cca 2/3 publikovaly v době závěrky žebříčku výsledky za rok 2011

 

Vítězové předchozího ročníku:

 

JIHOČESKÝ KRAJ AGRO-LA, spol. s r.o., Jindřichův Hradec
JIHOMORAVSKÝ KRAJ ING-BRNO s.r.o., Brno-Veveří - Mgr. Tomáš Vomela, Jednatel
KARLOVARSKÝ KRAJ Müller Food Additive s.r.o., Ostrov
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ ProjectSoft HK a.s., Hradec Králové
LIBERECKÝ KRAJ E M B A , spol. s r. o., Paseky nad Jizerou
MORAVSKOSLEZKÝ KRAJ B4B INKASSO s.r.o., Havířov-Podlesí
OLOMOUCKÝ KRAJ ExlService Czech Republic, s.r.o., Olomouc
PARDUBICKÝ KRAJ ARMAT spol. s r.o., Řetová  
PLZEŇSKÝ KRAJ VK VACOVSKÝ GROUP s.r.o., Klatovy
PRAHA KRAJ Brilon CZ, Praha    
STŘEDOČESKÝ KRAJ Almeco, s.r.o., Úvaly    
ÚSTECKÝ KRAJ CNC Chomutov s.r.o., Jirkov  
VYSOČINA KRAJ KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o., Velké Meziříčí
ZLÍNSKÝ KRAJ LIPOELASTIC a.s., Valašské Meziříčí

 

Celkovým vítězem 8. ročníku byla společnost CNC Chomutov s.r.o.

 

Dalšími partnery 9.ročníku Štik českého byznysu jsou:

  • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - Záštita
  • Emun Partners – Hlavní partner
  • Enterprise Investors – Partner
  • PwC Česká republika  - Partner
  • Krajíček & Associates – Partner
  • Hotel Grand Majestic Plaza - Partner

Pořadatelem soutěže je Agentura Helas s.r.o.

 

Konec

Informace pro editory:

 

Zakladatel: Coface Czech

Skupina Coface, světový leader v pojištění pohledávek, nabízí společnostem po celém světě globální řešení pro řízení rizik pohledávek. V roce 2011 skupina zaznamenala konsolidovaný obrat 1,6 miliardy EUR. 4600 zaměstnanců v 66 zemích poskytuje lokální služby na mezinárodní úrovni. Každé čtvrtletí Coface publikuje své hodnocení rizik 157 zemí, které je založené na jedinečných znalostech platební morálky a odborných znalostech 250 underwriterů. Ve Francii Coface poskytuje veřejnoprávní exportní záruky z pověření francouzského státu. Coface je dceřinou společností Natixis, jejíž základní kapitál (Tier 1) činil 16,4 miliardy EUR na konci prosince 2011.

 

Coface Czech má ve svém portfoliu řadu produktů eliminujících rizika neplacení, která nabízí ve svých třech hlavních produktových liniích t.j. úvěrové pojištění, kreditní informace a vymáhání pohledávek. Přítomnost Coface v České republice je datována od roku 1991, kdy začala své aktivity produktová linie kreditních informací v Praze.

 

Coface Czech podporuje exportéry

Hlavní 3 obchodní linie Coface Czech: úvěrové pojištění (ochrana proti neplacení obchodních pohledávek), kreditní informace a služby inkasa tj. vymáhání pohledávek jsou zejména využívány exportéry. Ti si tak mohou prověřit obchodní partnery a chránit se před riziky neplacení. Mají přístup k unikátní databázi Coface obsahující záznamy o 50 milionech firem z celého světa. Databáze obsahuje informace o bonitě subjektů tzv. @rating skóre a o názorech na stanovení obchodních úvěrových rámců.

 

Pořadatel: Agentura Helas

Agentura Helas je spoluzakladatelem prestižní soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP a zakladatelem několika vlastních projektů, jako je dámský klub COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB a společenský klub HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB. Dále je organizátorem soutěže Exportní cena DHL UNICREDIT. Je výhradním provozovatelem historických sálů v prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba v centru Prahy. Patnáct let je agentura specialistou v oboru „event management“, pořádá společenské, kulturní a sportovní akce.

http://www.helas.orghttp://www.helas-ladies-club.czhttp://www.hnec.cz

 

Záštita: Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR

AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky je nezávislým sdružením malých a středních podniků a živnostníků i jejich organizací z celé republiky založeným v r. 2001. K dnešnímu dni zastupuje zájmy cca 254.000 podnikatelských subjektů. Je připomínkovým místem k připravované legislativě a členem řady klíčových poradních orgánů a odborných týmů ministrů. Realizuje unikátní průzkumy o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání a předkládá zásadní stanoviska institucím i médiím. AMSP ČR je postavena na třech základních pilířích: NEZÁVISLOST, ODBORNOST, PRAXE. Členům poskytuje zejména informační servis, poradenství, vzdělávací a informační akce, setkání podnikatelů, zvýhodněné balíčky produktů a služeb svých partnerů apod. Je zastoupena rovněž na evropské úrovni, a to přímo v představenstvu největšího zástupce malých a středních podniků při Evropské komisi, v Evropské asociaci řemesel, malých a středních podniků (UEAPME) v Bruselu. Poskytuje záštitu a odborné partnerství nad řadou podnikatelských soutěží. K poskytnutí záštity nad soutěží “Štiky českého byznysu” vede AMSP ČR skutečnost, že naprostá většina štik se rekrutuje právě ze segmentu malých a středních podniků. www.amsp.cz

 

 

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.